Za návrat odborníkov zo zahraničia chce vláda ročne zaplatiť milión eur

17. 07. 2015

Vláda chce ročne zaplatiť milión eur za návrat odborníkov, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí.  S príspevkami pre ľudí, ktorí sa vrátia, aby pracovali na vysokých školách, v Slovenskej akadémii vied, ministerstvách, úradoch či samospráve, sa spája niekoľko podmienok, napríklad kvalitné štúdium a vek do 40 rokov alebo 10 rokov vo vedúcej pozícii. Desaťtisícový príspevok môže dostať ročne 50 mladých ľudí.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo (09. 07.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; por. 5/15; Katarína Ottová, Elena Koritšánska)

Elena Koritšánska, moderátorka:

„Za návrat odborníkov, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí, chce vláda ročne zaplatiť milión eur. S takýmto objemom prostriedkov sa ráta v opatreniach, ktoré schválil kabinet. Mladí odborníci môžu dostať jednorazovo 10-tisíc eur, experti 50-tisíc. Ak túto dotáciu príjmu a odídu z práce na Slovensku skôr ako o rok, budú musieť celú čiastku vrátiť."

Katarína Ottová, redaktorka: „S príspevkami pre ľudí, ktorí sa vrátia, aby pracovali na vysokých školách, v Slovenskej akadémii vied, ministerstvách, úradoch či samospráve, sa spája niekoľko podmienok, napríklad kvalitné štúdium a vek do 40 rokov alebo 10 rokov vo vedúcej pozícii. Desaťtisícový príspevok môže dostať ročne 50 mladých ľudí, hovorí minister školstva Juraj Draxler."

Juraj Draxler, minister školstva: „V prípade tej druhej schémy, to znamená toho na telo ušitého balíčka počítame s tým, že to bude niekoľko ľudí ročne   jeden, dvaja, možno traja. Tam to ide až do výšky 50 tisíc eur."

Katarína Ottová: „Na telo ušitý balíček neznamená automaticky plnú sumu. Rozhodovať bude komisia."

Juraj Draxler: „Môže to byť prípad akademika, ktorý ešte si zachová nejaké miesto čiastočné aj v zahraničí, to znamená, že sú tam pomerne vysoké potom cestovné náklady. Sú iní, pre ktorých je pomerne drahé presťahovať sa z určitej lokality na Slovensko, takže to všetko by mala komisia posúdiť."

Katarína Ottová: „Renáta Králiková, ktorá končí doktorandské štúdium v zahraničí a chce sa vrátiť hovorí, že 10-tisíc je čiastka asi tak vo výške troch platov v medzinárodných inštitúciách, takže podstatná je perspektíva."

Renáta Králiková, študentka v zahraničí: „Keď budem mať dobrú pracovnú pozíciu, kde môžem uplatniť čo som sa naučila, to bude pre mňa ten dôvod, prečo sa vrátiť."

Katarína Ottová: „Podporný systém ráta aj s ďalšou dotáciou. Vysoká škola alebo Slovenská akadémia vied môže dostať 150 tisíc eur napríklad na vytvorenie výskumného tímu pre špičkového odborníka, a to ešte pred získaním grantu. Viktor Smieško zo Slovenskej technickej univerzity a člen predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja hovorí, že napríklad v oblasti technických a prírodných vied sa za 150 tisíc eur nedá vybudovať laboratórium."

Viktor Smieško, STU, člen predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja: „Ak takýto vedec zo zahraničia príde, nemusí uspieť v Agentúre na podporu výskumu, pretože agentúra APVV je jediná agentúra na podporu vedy na Slovensku. Nemá istotu, že grant získa, pretože napríklad v poslednej výzve viac ako 900 projektov žiadalo o grant, uspokojilo sa vyše sto žiadateľov, na viac neboli peniaze."

Katarína Ottová: „Kompenzačný systém je podľa neho pozitívny signál, ale nie dôvod na návrat."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, Slovenská akadémia vied, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač