Anaboliká? Vážny problém...

03. 08. 2015

Anaboliká či látky s hormonálnym účinkom narobia v tele neporiadok, ktorý môže neskôr prerásť do obrovských zdravotných problémov. Nejde len o vypadávanie vlasov, nižšiu potenciu, ale o vážne kardiovaskulárne ochorenia, či dokonca agresivitu a depresie. Kým v okolitých krajinách sa dajú zohnať len takpovediac pod pultom, u nás je predaj stále bez rizika.

logo Televízie JOJ(2. 8. 2015; Televízna stanica JOJ; Krimi; 19:00; por. 10/14; Denisa Pirníková a Iveta Krupová)

Iveta Krupová, moderátorka: „Anaboliká – ostro sledovaný problém medzi vrchovými, ale aj medzi bežnými rekreačnými športovcami. Tí si tak pomáhajú k vysnívanej postave, riskujúc vlastné zdravie. Podľa odborníkov by pomohla prísnejšia legislatíva, či tresty."

Denisa Pirníková, redaktorka: „S fenoménom fitnes centier sa rozšírilo aj portfólio rekreačných športovcov, ktorí chcú však dosahovať vysoké a efektívne výkony. Nie je tabu, že si neraz pomôžu aj rôznymi anabolickými steroidmi."

Žaneta Csáderová, riaditeľka Antidopingovej agentúry SR: „Zvyšujú výkonnosť u športovcov, ďalej zakrývajú alebo maskujú iné látky, poprípade sa využívajú na urýchlenie regenerácie."

Denisa Pirníková: „Lenže tieto anaboliká či látky s hormonálnym účinkom narobia v tele neporiadok, ktorý môže neskôr prerásť do obrovských zdravotných problémov. Nejde len o vypadávanie vlasov, nižšiu potenciu, ale o vážne kardiovaskulárne ochorenia, či dokonca agresivitu a depresie. Kým v okolitých krajinách sa dajú zohnať len takpovediac pod pultom, u nás je predaj stále bez rizika."

Žaneta Csáderová: „Anaboliká sú v podstate ľahko dostupné – pokiaľ daný odberateľ má záujem, tak v určitých fitnescentrách alebo na internete svojím pátraním sa dostane k týmto prípravkom."

Lucia Kurilovská, expertka na trestné právo PFUK, SAV: „Je taký ústup takých tých typických drog a už sa prikláňajú konzumenti k takýmto anabolikám."

Denisa Pirníková: „Ráznejšia stopka by mohla prísť po prípadnom schválení novely návrhu Trestného zákona. Paragraf stosedemdesiatšesť, kedy trestné je podávanie anabolík mladším ako osemnásť rokov, sa možno úplne zmení."

Lucia Kurilovská: „Rozšírené je toto ustanovenie na všetky osoby, to znamená všetkým osobám, nielen osobám mladším ako osemnásť rokov, alebo v rámci určitých športových výkonov, keď to nie je ako liečivo."

Denisa Pirníková: „Konkrétne pôjde o to, že ak osoba vo väčšom rozsahu neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, ponúka, alebo predá a inému podá látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom na iný ako liečebný účel, môže byť potrestaná až trojročným trestom odňatia slobody."

Lucia Kurilovská: „V prvom rade a prioritne budú postihnutí všetci tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom s tým neoprávnene nakladajú."

Žaneta Csáderová: „Zatiaľ nemáme zákon, ktorý by postihoval držbu, prechovávanie takýchto látok."

Denisa Pirníková: „A tak užívanie anabolík, ako aj ich držba pre vlastnú potrebu ostane nepotrestaná. O návrhu novely Trestného zákona budú poslanci ešte len rozhodovať."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
vedy o športe

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač