Ďalšie objavy na hradisku pri Žiline

10. 08. 2015

Po štyridsiatich rokoch pokračuje archeologický výskum na veľkom vrchu v Divinke pri Žiline. Ide o jedno z najväčších hradísk na našom území. Merania georadarom ukázali pod zemou štruktúry niekdajších opevnení. Na prelome tisícročí tu bola aj sýpka a kováčska dielňa a v deviatom storočí centrum veľkomoravskej elity. Archeológovia predpokladajú, že tam nájdu ďalšie prvky opevnenia.

Televízna stanica STV 1_logo(09. 08. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 13/21; Matúš Ružička, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Na veľkom vrchu v Divinke pri Žiline po štyridsiatich rokoch pokračujú v archeologickom výskume. Ide o jedno z najväčších hradísk na našom území. Odborníkom pomohlo zmapovať osídľovanie Slovenska lužickou aj púchovskou kultúrou i Slovanmi."

Matúš Ružička, redaktor: „Merania georadarom ukázali pod zemou štruktúry niekdajších opevnení. Dnes sa ich snažia odkryť a potvrdiť, že prvé valy hradiska pochádzajú z deviateho storočia pre našim letopočtom. Na prelome tisícročí tu bola aj sýpka, či kováčska dielňa a v deviatom storočí aj centrum veľkomoravskej elity."

Andrea Slaná, archeologička Považského múzea v Žiline:  „Predpokladáme, že tam nájdeme ďalšie prvky opevnenia, napríklad kamenný múrik, nejaké žliabky, alebo zvyšky kovových jám."

Gabriel Fusek, Archeologický ústav SAV Nitra: „My vlastne zdokumentujeme fotograficky a kresbovo ten val, stratigraficky fixujeme nálezy z neho, tie porovnáme s nálezmi z toho predchádzajúceho obdobia, a to nám napomôže datovať fázy jeho výstavby."

Matúš Ružička: „V sedemdesiatych rokoch výskum nedokončili. Veľké množstvo zabudnutých nálezov spôsobilo, že posledných tridsať rokov hradisko pravidelne vykrádali hľadači pokladov. Archeológovia dúfajú, že keď si miestni ľudia uvedomia, že títo vykrádači s detektormi kovov kradnú aj ich vlastnú minulosť, budú ostražitejší."

Michal Holeščák, Archeologický ústav SAV Nitra: „Môžu si kontrolovať, kto im chodí do hory, či sú tam neni nejakí ilegálni vykrádači. A tým, že takýmto ľuďom zamedzia vlastne prístup, alebo budú informovať múzeum, alebo políciu, tak môžu predísť takémuto rabovaniu."

Gabriel Fusek: „Čiže jednou z našich úloh je aj ochrana tejto národnej kultúrnej pamiatky."

Matúš Ružička: „Päťročný výskum v teréne a niekoľko ďalších rokov spracovania a overovania dát by malo okrem nových poznatkov priniesť aj väčšie povedomie o hradisku na veľkom vrchu pri Divinke, a tak možno aj zamedziť masívnemu vykrádaniu tohto vzácneho náleziska."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač