Eurocloud Slovakia Awards 2015 – vyhlásenie výsledkov súťaže

04. 08. 2015

Spoločnosť HOUR, spol. s r.o. získala 1. miesto na druhom ročníku Eurocloud Slovakia Awards v kategórii Najlepší projekt transformácie do cloudu. Softvérová spoločnosť HOUR tak potvrdila, že jej cloudové riešenia spĺňajú nároky a podmienky kvalitného, moderného softvéru a s tým spojené služby.  


foto zľava: Juraj Zelenay, prezident O.z. EuroCloud Slovakia, Rastislav Neczli predseda dozornej rady O.z. EuroCloud Slovakia, Martin Kiss riaditeľ sekcie obchodu a marketingu HOUR, spol. s r.o.

foto zľava: Juraj Zelenay, prezident O.z. EuroCloud Slovakia, Rastislav Neczli predseda dozornej rady O.z. EuroCloud Slovakia, Martin Kiss riaditeľ sekcie obchodu a marketingu HOUR, spol. s r. o.

Združenie EuroCloud Slovakia napomáha popularizovať Cloud Computing a šíriť informácie a osvetu v oblasti cloudových riešení, a tak spoločne s partnermi a  členmi, aj tento rok zorganizovala konferenciu EuroCloud Slovakia Day 2015, súčasťou ktorej bolo aj Eurocloud Slovakia Awards 2015, vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšie cloudové služby a riešenia na Slovenskom trhu. Na konferencii, ktorá sa konala 16. júna v Bratislave na univerzitnej pôde, odznelo množstvo zaujímavých prednášok zameraných na využitie cloudu v bežnom živote.

Pre HOUR nie sú cloudové riešenia žiadnou novinkou. Je tvorcom prvého online ekonomického a informačného systému na Slovensku, systému Humanet, ktorý zákazníci využívajú už 9 rokov. Zástupca spoločnosti HOUR na konferencii predstavil najnovšie funkcionality, inovácie a ďalšie vízie systému Humanet.

V rámci súťaže Eurocloud Slovakia Awards 2015 bolo vyhlásených 5 kategórií z rôznych oblastí týkajúcich sa cloudových riešení. Do súťaže sa mohla zapojiť kaž­dá spo­loč­nosť pod­ni­ka­jú­ca na Slo­ven­sku. Spoločnosť HOUR sa zapojila hneď do dvoch kategórií. Svoje prvenstvo obhájila v kategórii „Najlepší projekt transformácie do cloudu“ (Best Cloud Transformation Methods) za projekt „Outsourcing služieb PaM prostredníctvom systému Humanet“.

Systém Humanet zastrešuje personalistiku, mzdy, riadenie ľudských zdrojov, dochádzku, jednoduché a podvojné účtovníctvo a to kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia pripojeného do internetu. Víťazný projekt kategórie popisoval zabezpečenie outsourcingu služieb PaM pre najväčšieho výrobcu elektriny na Slovensku – Slovenské elektrárne a to prostredníctvom komplexného a centralizovaného riešenia Humanet. Okrem služieb spracovania a výpočtu miezd a výkonu personálnej administratívy zabezpečuje HOUR Slovenským elektrárňam aj podporné činnosti v oblasti dochádzky, odmeňovania, hodnotenia a organizačného riadenia pre viac ako 4 000 zamestnancov.

A čo toto ocenenie znamená pre spoločnosť HOUR?
„Ocenenie nás samozrejme potešilo, povzbudzuje nás v našom úsilí napredovať v rozvoji poskytovaných služieb a riešení prostredníctvom cloudových platforiem.“ povedal Martin Kiss, riaditeľ sekcie obchodu a marketingu spoločnosti HOUR.Ví­ťa­zi jednotlivých kategórií Eurocloud Slovakia Awards 2015 okrem ocenenia postúpili aj na Euroc­loud Euro­pe Award 2015, ktoré bude súčasťou EuroCloud kongresu už túto jeseň 2015 v Barcelone.

Zdroj:

Spoločnosť HOUR

Autor fotiek: EuroCloud Slovakia


(MI)

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač