Mladí študenti sa dozvedeli ako pomáhajú informačné technológie archeológom

25. 08. 2015

Ako môžu informačné technológie pomáhať archeológom sa dozvedeli účastníci Detskej Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka interaktívnej tvorivej dielni mladí študenti spoznali popri rôznych skeneroch či 3D technológiách viac aj o Veľkej Morave. Medzi študentov a ich lektorov zavítal aj redaktor Ján Heriban z Rozhlasovej stanice Lumen.

logo Radio Lumen(17. 8. 2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 5/22; Ján Heriban a Alžbeta Paulíková)

Alžbeta Paulíková, moderátorka: „Ako môžu informačné technológie pomáhať archeológom sa dnes dozvedeli účastníci Detskej Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka interaktívnej tvorivej dielni mladí študenti spoznali popri rôznych skeneroch či 3D technológiách viac aj o Veľkej Morave. Medzi študentov a ich lektorov zavítal aj redaktor Ján Heriban."

Ján Heriban, redaktor: „Mladí študenti vďaka tvorivej dielni zistili, ako nové technológie pomáhajú pri rekonštrukcii dávnovekého osídlenia na Veľkej Morave. Hovorí riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Ruttkay."

Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied: „V rôznych etapách, či už na prednáške, na výstave, alebo tu v týchto tvorivých dielňach sme sa snažili im ukázať praktické výhody použitia nových výdobytkov technológií rôzneho druhu od mikroskopov cez spektrometre, cez rôzne geofyzikálne prístroje, až po skenery, toho čo nám pomáha naozaj rekonštruovať život Veľkej Moravy, toho čo sa vieme dozvedieť o jednotlivých ľuďoch, o celej vtedajšej spoločnosti."

Ján Heriban: „Tvorivú dielňu pripravil ústav v spolupráci s IT spoločnosťou, ktorá je v súčasnosti tretím najväčším softvérovým domom na Slovensku. Hovorí jej zástupca Miloslav Gregan."

Miloslav Gregan, zástupca IT spoločnosti: „Snažili sme sa odprezentovať moderné technológie, ktoré používa Archeologický ústav, ktoré sú nám blízke ako firme a aby deti videli vlastne, že tá archeológia, nie je to len hrabanie sa v zemi, ale je to veľmi sofistikované riešenie, ktoré používajú pri jednotlivých pamiatkach, alebo pri sledovaní určitých nálezísk a podobne."

Ján Heriban: „ Deti si to, čo počas niekoľkých hodín videli a počuli, pochvaľovali."

(začiatok ankety)

Účastníci Detskej Univerzity Komenského

Opýtaný 1: „Ten mikroskop ma najviac zaujal, má to veľa funkcií, LCD displej 17 palcový, harddisk, CD ROMk-u."

Opýtaná: „Mne sa páčilo, že sme vlastne  si tu aj zopakovali zo školy čo sme sa učili z tej Veľkej Moravy napríklad, alebo ma tiež zaujalo ako skúmajú ten terén s tými lietadlami, čo som netušila."

Opýtaný 2: „Mne sa asi najviac páčili tie šperky, ktoré dokázali Slovania vyrábať."

(koniec ankety)

 

Publikované z monitoringu STORIN s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač