Na východe Slovenska je viacero lokalít, kde v minulosti sídlili naši predkovia

04. 08. 2015

Na východe Slovenska je viacero lokalít, kde v nedávnej, ale aj veľmi vzdialenej minulosti sídlili naši predkovia. Jednou takouto je zaniknutá stredoveká osada Šoldov z 13. storočia. Je neďaleko obce Štrba. Na mieste, kde v týchto dňoch prebieha archeologický výskum, nahrávala redaktorka Katarína Plavčanová.

logo Rozhlasová stanica Lumen(03. 08. 2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 10/25; Katarína Plavčanová a Alžbeta Paulíková)

Alžbeta Paulíková, moderátorka: „Na východe Slovenska je viacero lokalít, kde v nedávnej, ale aj veľmi vzdialenej minulosti sídlili naši predkovia. Jednou takouto je zaniknutá stredoveká osada Šoldov z 13. storočia. Je neďaleko obce Štrba. Na mieste, kde v týchto dňoch prebieha archeologický výskum, nahrávala redaktorka Katarína Plavčanová."

Katarína Plavčanová, redaktorka: „Archeológovia odkryli pôdorys zaniknutého kostola, ktorý mal obdĺžnikovú loď, štvorcovú svätyňu a vežu. Hovorí Marián Soják, archeológ z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre."

Marián Soják, archeológ z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre: „Popri výskume toho kostola sa chceme toho roku zamerať na odkryv dediny. Chceli by sme odkryť príbytky, ako tí Šoldovania vlastne žili, či to boli domy na kamenných podmurovkách, s pieckou alebo s ohniskom  v rohu. Zdá sa, že to boli bežní ľudia, ktorí sa živili poľnohospodárstvom. Máme nájdené aj zuhoľnatené obilia. Priemerný vek je tu 30 – 40 rokov."

Katarína Plavčanová: „Mŕtvych pravdepodobne nepochovávali do rakiev, ale pred vložením do zeme ich zabalili do látok a ovínadiel. Hovorí archeológ Marián Soják."

Marián Soják: „Do hrobov mŕtvym vkladali či už mincu, aby podplatili Charona, aby ich prepravil cez posvätnú rieku Styx, alebo nejakú železnú pracku, železný nožík."

Katarína Plavčanová: „Vo väčšine prípadov sú to chudobné hroby. Mincami sú denáre, pol a štvrťdenáre a čo je zaujímavé, mnohé sú falošné."

Marián Soják: „Možno 80 % mincí je falošných."

Katarína Plavčanová: „Celú dedinu s kostolom a opevnením možno datovať od 13. do 15. storočia. Aj obyvatelia obce Štrba vedia, že majú bohatú minulosť."

(začiatok ankety)

Obyvatelia Štrby

Opýtaný: „Zaujímavá lokalita, ktorá  môže veľa povedať o minulosti."

Opýtaná: „Myslím, že to pritiahne aj turistov, keď si chcú trošku oddýchnuť od turistiky vysokohorskej."

(koniec ankety)

Katarína Plavčanová: „Obec Štrba má záujem urobiť z tejto zaujímavej lokality archeoskanzen, aby ľudia mohli prísť dozvedieť sa o našej bohatej minulosti."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač