Nezvratný osud Slovenska

07. 08. 2015

Slovensko v posledných dvoch desaťročiach prešlo dramatickým poklesom intenzity plodnosti. Predpovede odborníkov sú nekompromisné. Detí bude stále menej a vymieranie Slovenska je nezvratné. O dvadsať rokov budú zrejme škôlky poloprázdne. Slovensko by sa malo na starnutie pripravovať. Viac seniorov bude potrebovať viac zdravotnej starostlivosti. Chýbať bude pracovná sila, takže dôchodcovia budú musieť pracovať dlhšie. Starnutie obyvateľov netrápi len Slovensko, ale celý starý kontinent. OSN odhaduje, že v roku 2050 by mala byť tretina populácie Európy staršia ako šesťdesiat rokov.

Televízna stanica Markíza_logo(06. 08. 2015; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 10/36; Andrea Šprochová, Zlatica Puškárová)

Zlatica Puškárová, moderátorka: „Škôlky po celom Slovensku zhltnú milióny eur, aby sa do nich zmestilo viac detí. O dvadsať rokov ale budovy zrejme zostanú poloprázdne. Predpovede odborníkov sú nekompromisné. Detí bude stále menej a vymieranie Slovenska je nezvratné."

Andrea Šprochová, redaktorka: „Prognostici vypočítali neružovú budúcnosť. Napríklad deti vo veku tri až päť rokov. Dnes im škôlky nestačia a treba zvyšovať kapacity. O dve desaťročia to bude naopak. Škôlkárov môže byť menej až o päťdesiattisíc."

Branislav Šprocha, Prognostický ústav SAV (telefonát): „Slovensko v podstate naozaj za posledné dve desaťročia prešlo dramatickým poklesom intenzity plodnosti."

Andrea Šprochová: „Hlavnú úlohu hrá počet žien v plodnom veku a počet detí, ktoré porodia. Od toho závisí, či sa populácia zachová."

Branislav Bleha, demograf, Prírodovedecká fakulta UK: „Slovensko bude vymierať. Určite bude vymierať, pretože my tú hodnotu dva nedosiahneme."

Andrea Šprochová: „Nezvratný proces sa štartuje, keď počet detí na ženu klesne pod takzvanú záchovnú hranicu, teda pod dve. U nás je to tak už dvadsaťpäť rokov. Kým v roku 1950 rodili ženy štyri deti, v deväťdesiatom dve. Dnes ani nie jeden a pol."

Branislav Bleha: „Postupne z toho reprodukčného veku odídu napríklad počet ročníky Husákových detí zo sedemdesiatych rokov a začnú nám vlastne rodiť ženy, ktoré sa narodili napríklad v rokoch deväťdesiatych a bolo ich strašne málo."

Andrea Šprochová: „Tomu, že mnohé ihriská ostanú časom takéto tiché a opustené, sa už podľa odborníkov nevyhneme, no existuje spôsob, akým by sme mohli celý proces aspoň spomaliť."

Branislav Bleha: „Ukazuje sa, že aj v Európe krajiny, kde sú najlepšie možnosti zosúladenia výchovy a práce, tak majú aj najvyššiu plodnosť."

Andrea Šprochová: „Slovensko by sa malo na starnutie pripravovať. Viac seniorov bude potrebovať viac zdravotnej starostlivosti. Chýbať bude pracovná sila, takže dôchodcovia budú musieť pracovať dlhšie."

Sylvia Porubänová, sociologička: „Zrejme si zvykneme na to, že budovy a zariadenia, ktoré slúžili predškolským zariadeniam, budú zariadenia, ktoré budú opatrovať a liečiť starších ľudí."

Andrea Šprochová: „Starnutie obyvateľov netrápi len Slovensko, ale celý starý kontinent. OSN odhaduje, že v roku 2050 by mala byť tretina populácie Európy staršia ako šesťdesiat rokov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy

Tlač