O SAV bude rozhodovať SAV

24. 08. 2015

O ústavoch Slovenskej akadémie vied bude rozhodovať samotná SAV a nie minister školstva. Zbor poradcov premiéra už netrvá na tejto požiadavke. Pre výskumnú inštitúciu to znamená, že o nej budú rozhodovať vedci, a nie politici uviedla Televízia STV 1  v rozhovore s predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

logo Televízie STV 1(15. 8. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 15/20; Iveta Gombošová, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „O ústavoch Slovenskej akadémie vied bude napokon rozhodovať samotná SAV a nie minister školstva, zbor poradcov premiéra už netrvá na tejto požiadavke. Pre výskumnú inštitúciu to znamená, že o nej budú rozhodovať vedci, a nie politici."

Iveta Gombošová, redaktorka: „K zákonu o verejných výskumných inštitúciách z dielne ministerstva školstva mal úrad vlády viaceré zásadné pripomienky. Medzi nimi žiadal, aby o jednotlivých ústavoch rozhodoval minister školstva, podľa pracovníkov Slovenskej akadémie vied je to zásah do samosprávnosti. Aj pre tieto výčitky zamestnanci v máji protestovali."

(začiatok archívneho záznamu, 26.05.2015)

Alexandra Záhradníková, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV: „Žiadame možnosť rozhodovať sami o sebe, pretože žiaden politik nie je dostatočný odborník na to, aby vedel posúdiť potrebu jednotlivých druhov výskumu."

(koniec archívneho záznamu, 26.05.2015)

Iveta Gombošová: „Odvtedy sa uskutočnili viaceré rokovania medzi šéfom Slovenskej akadémie vied a poradcami premiéra. Napokon obe strany našli prijateľný kompromis – o budúcnosti ústavov Slovenskej akadémie vied bude rozhodovať Slovenská akadémia vied."

Tlačový odbor Úradu vlády SR (text v obraze): „Nemali sme problém akceptovať návrh, aby transformačný projekt jednotlivých ústavov schvaľovalo predsedníctvo Slovenskej akadémie vied a nie ministerstvo školstva."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Tento vývoj veľmi vítame, pretože naozaj pôvodne sme mali obavu, že pokiaľ by rozhodoval minister školstva, tak by sme stratili svoju samosprávnosť, respektíve aj účel, na ktorý sme boli zriadení."

Iveta Gombošová: „Doriešiť sa má ešte právna forma Slovenskej akadémie vied. Ministerstvo školstva v zákone navrhuje, aby bola SAV samostatná verejná inštitúcia a nie príspevková, ktorá je odkázaná na peniaze zo štátneho rozpočtu."

Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Nechceme nič iné, iba to, aby mala Slovenská akadémia vied rovnaké postavenie, ako majú univerzity, a to aj v súvislosti s ich majetkom, aby mohli napríklad vytvárať spoločné podniky aj so súkromným sektorom."

Pavol Šajgalík: „By sme mohli vstupovať do vzťahov s priemyslom oveľa jednoduchšie ako je to momentálne."

Iveta Gombošová: „Táto otázka je pre úrad vlády ešte stále otvorená, najbližšie by mal o nej zbor poradcov premiéra a SAV rokovať koncom mesiaca."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač