Otvorený list adresovaný vrcholným politickým predstaviteľom o klimatických zmenách

25. 08. 2015

Traja slovenskí vedci zaoberajúci sa klimatickými zmenami Alexander Áč, Pavel Matejovič a Jozef Pecho adresovali slovenskému prezidentovi, vláde a parlamentu otvorený list. Čo ich k tomu viedlo odpovedá za všetkých v rozhovore pre Rozhlasovú stanicu Slovensko Jozef Pecho, pracovník Ústavu fyziky atmosféry Akadémie vied Českej republiky.

 logo Rádio Slovensko(17. 8. 2015; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 2/2; Michal Katuška)

Michal Katuška, moderátor: „Traja slovenskí vedci zaoberajúci sa klimatickými zmenami Alexander Áč, Pavel Matejovič a Jozef Pecho adresovali slovenskému prezidentovi, vláde a parlamentu otvorený list. Jozefa Pecha, pracovníka Ústavu fyziky atmosféry Akadémie vied Českej republiky máme na telefónnej linke, dobrý deň."

Jozef Pecho, pracovník Ústavu fyziky atmosféry Akadémie vied Českej republiky (telefonát): „Dobrý deň."

Michal Katuška: „Pán Pecho, klimatológovia chodia na vedecké konferencie, publikujú, teraz často vystupujú v médiách. Vaša trojica si vybrala nie príliš bežný spôsob komunikácie, a teda otvorený list ústavným činiteľom. Čo vás k tomu viedlo?"

Jozef Pecho: „Dosť zásadná, dosť závažná situácia, ktorá súvisí aj s postupujúcou alebo pokračujúcou klimatickou zmenou. A to je hlavne prehlbujúce sa sucho, ktoré zdá sa, má na Slovensku a začína mať na Slovensku dosť závažné dôsledky a vidíme to konkrétne aj v tomto roku, ktoré teda z hľadiska výskytu veľmi horúceho počasia je síce výnimočné, ale vidíme na druhú stranu aj to, že toto počasie tie následky sucha, ktoré trvá na Slovensku už niekoľko rokov, naozaj zhoršuje. Myslíme si teda, že ústavní činitelia Slovenskej republiky mali by sa začať zaoberať touto závažnou problematikou..."

Michal Katuška: „Pán Pecho, znamená to to, keďže ste využili takýto v podstate neštandardný prístup, otvorený list, čiže bežnými kanálmi, nejakými vedeckými fórami, z ktorých potom idú výstupy povedzme do príslušných ministerstiev, že toto nie je cesta, ktorá by postačovala? Potrebovali ste ísť priamo za tými najvyššími?"

Jozef Pecho: !Keďže všetci traja pracujeme v odborných úsekoch, tak z vlastnej skúsenosti máme nepríjemné spätné väzby, práve pokiaľ sa snažíme adresovať tieto problémy na vyššie miesta. Ochota riešiť práve aj túto závažnú problematiku na ministerstve životného prostredia nebola až tak zásadná alebo otvorená."

Michal Katuška: „Prejdime teraz priamo k obsahu vášho otvoreného listu. Dovoľte krátky citát: 'To, čo dnes pozorujeme, sa malo podľa klimatických modelov diať až v polovici tohto storočia. Realita je teda ešte horšia ako najpesimistickejšie klimatické scenáre.' Koniec citátu. Moja otázka na vás. Máte toto dramatické tvrdenie podložené? Ako to vysvetlíte, že tieto modely nevyšli?"

Jozef Pecho: „Z takzvaného Národného klimatického programu pripravil celý rad scenárov, ktoré hovorili nielen o tom, že sa bude zvyšovať teplota, ale aj o tom, že porastie napríklad vlahový deficit a porastie, aj teda dĺžka dní, kedy nebude pršať a nebudú sa vyskytovať zrážky, to znamená, že bude narastať sucho. Len čo sme porovnali tieto scenáre s tou už súčasnou realitou, tak sa nám zdá, že tie scenáre sme očakávali zhruba až po roku 2030."

Michal Katuška: „Čiže dá sa toto vaše zistenie nazvať ako prevratné?"

Jozef Pecho: „Pre územie Slovenska určite, ale na tento fakt upozorňujú niekoľko rokov už aj zahraniční vedci nielen z pohľadu teploty, ale aj z pohľadu výskytu extrémnych zrážok, extrémneho počasia všeobecne, ale napríklad aj takých fenoménov ako je úbytok snehu na horách..."

Michal Katuška: „Pán Pecho, keď si pozrieme titulky v českých médiách. Tie hovoria o dramatickom suchu, vyschnutí prameňa Vltavy a vyschýnaní vodných tokov. Zato u nás situácia zďaleka taká dramatická nie je a skôr sa hovorí, že vody je zatiaľ dosť a nemusíme sa obávať. Vy s týmto súhlasíte?"

Jozef Pecho: „Tento rok zatiaľ možno tá hydrologická situácia nie je natoľko vážna ako napríklad v Čechách, ale možno aj vďaka tomu, že máme Dunaj alebo väčšie vodné toky. Nechcel by som teda veľmi súhlasiť s týmto tvrdením, pretože stav vodných, respektíve podzemných vôd na Slovensku už dlhodobo nie je veľmi dobrý. Pomerne rýchlo klesajú."

Michal Katuška: „Áno, ja mám informáciu, že od roku 1980 permanentne klesá stav spodných..."

Jozef Pecho: „Áno, takže tie apely zo strany českých hydrológov sú celkom na mieste a myslím, že veľmi rýchlo budú aktuálne aj pre Slovensko."

Michal Katuška: „Pán Pecho, aby sme mohli hovoriť konkrétne, stačí, keď použijem ďalší citát z vášho listu. 'Slovensko môže čakať podobný osud ako suchom sužovanú Kaliforniu, kde farmári bojujú o každý liter vody a vo veľkom počte opúšťajú svoje zdevastované farmy, len aby prežili. Naša krajina sa tak veľmi rýchlo môže v priebehu tohto storočia zaradiť medzi štáty, kde voda bude tiež nedostatkovým zdrojom a bude stále drahšia a nedostupnejšia'. Koniec citátu. Čiže hovoríme o perspektíve minimálne niekoľkých desaťročí. Nie je to tak?"

Jozef Pecho: „Závisí od toho, či Slovenskú republiku v krátkom období zasiahne podobne zásadné sucho ako v roku 2011 – 2012. Ešte pred štyrmi rokmi si napríklad guvernér štátu Kalifornia také zásadné alebo závažné sucho na svojom území nedokázal predstaviť a teraz ho tam majú, hej? Štvorročný deficit vlahy, kedy naozaj veľmi minimálne pršalo, tak dostalo Kaliforniu doslova na lopatky ekonomicky. Predovšetkým ten juh. My v súčasnosti nedokážeme povedať, či takéto zásadné sucho bude budúcnosťou Slovenska na sto percent, samozrejme, ale môžu sa vyskytnúť situácie, kedy naozaj už v najbližších rokoch môžeme byť s podobnou situáciou veľmi kruto konfrontovaní."

Michal Katuška: „Pán Pecho, my sme hovorili pred niekoľkými dňami, bolo to v piatok s úradníčkou na ministerstve životného prostredia, v ktorej kompetencii je práve vodná legislatíva. Ona uviedla, že už sa prijímajú niektoré zmeny, odznelo, že opatrenia na zadržiavanie vody v krajine sa robia a znova je aj upokojenie, že situácia nie je dramatická, čiže máme aj stratégiu, adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Vy tvrdíte, že tieto opatrenia nestačia?"

Jozef Pecho: „Tie adaptačné mechanizmy, ktoré sa uplatňujú pre sucho, z nášho pohľadu teda nie sú dostatočné..."

Michal Katuška: „Čiže to, čo bolo zavedené nedávno v Českej republike, ten súbor tých päťdesiatich opatrení, ktorých súčasťou sú napríklad zmeny v obhospodarovaní vody, stavanie rybníkov, nádrží, poldrov, prísne posudzovanie veľkých stavieb a podobne. Toto je cesta aj pre nás?"

Jozef Pecho: „Áno, myslím, že českí kolegovia na to idú veľmi racionálne a ak to zrealizujú, tak tieto opatrenia budú aj vysoko efektívne. Nie je to len otázka riešenia nejakých technických alebo technokratických riešení ako je stavba malých vodných nádrží. Máme obrovské rezervy v efektívnejšom využívaní vody vôbec, hej, podzemnej vody pre poľnohospodárske alebo priemyselné účely."

Michal Katuška: „Rozumiem. Vráťme sa teraz vo všeobecnosti k tomu otvorenému listu. Čo konkrétne očakávate od prezidenta, predsedu vlády a poslancov?"

Jozef Pecho: „Určite by veľmi pomohlo hlavne to, keby podobne ako česká strana, to znamená naozaj povolať doslova do zbroje všetky vedecké kapacity, ktoré sa zaoberajú vodným hospodárstvom, kapacity, ktoré sa zaoberajú hydrológiou na Slovensku, aby pripravili koncepciu."

Michal Katuška: „Dovoľte, prosím, na záver ešte jednu otázku. Aj váš otvorený list je určitou formou nátlaku, aby sa týmito problémami konečne začalo niečo vážne robiť. Blížia sa voľby a politici budú súťažiť o voličské hlasy. Budú ponúkať zvyšovanie životnej úrovne, rast HDP, sociálne výhody, povedzme lacnejšie energie, či nové automobilky. Určite nebudú strašiť nedostatkom vody, prípadne klimatickými zmenami alebo nepopulárnymi opatreniami. Vy máte pocit, že práve toto, o čom sme hovorili, trápi nejako špeciálne Slovákov?"

Jozef Pecho: „Ja si myslím, že veľká časť ľudí, ktorí priamo pracujú, či už v poľnohospodárstve alebo majú nejaký ten vzťah k prírode a vidia, aké má následky povedzme aj tohtoročné sucho na prírodu a povedzme na úrodu celkovo, tak ľudí to samozrejme začína trápiť a ja si myslím, že aj zo strany vlády by veľmi uvítali, akékoľvek kroky."

Michal Katuška: „Odpovedal spoluautor otvoreného listu o klimatických zmenách adresovaného vrcholným ústavným činiteľom Jozef Pecho, pracovník Ústavu fyziky atmosféry Akadémie vied Českej republiky. Veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas."

Jozef Pecho: „Ďakujem aj ja, dopočutia."

Publikované z monitoringu STORIN s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač