Predbežná dohoda o investícii s automobilkou Jaguar Land Rover

14. 08. 2015

V Nitre majú postaviť novú veľkú automobilku. Britská firma Jaguar Land Rover potvrdila svoj záujem a vláda s ňou podpísala dohodu. Čo to prinesie Slovensku a ako sme na to pripravení? Rozhovor s prezidentom Zväzu automobilového priemyslu profesorom Jurajom Sinayom a  Viliamom Páleníkom z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied.

(11.08.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 1/2; Marta Jančkárová / Marta Jančkárová)

Marta Jančkárová, moderátorka: „V Nitre majú postaviť novú veľkú automobilku. Britská firma Jaguar Land Rover potvrdila svoj záujem a vláda s ňou podpísala dohodu. Obsah zatiaľ nie je známy. Niektoré zdroje naznačujú, že automobilka od vlády dostane vysoký stimul. Jaguar Land Rover by chcel v Nitre za desať rokov vyrobiť tristotisíc áut. Čo to prinesie Slovensku a ako sme na to pripravení? Opýtala som sa prezidenta Zväzu automobilového priemyslu profesora Juraja Sinaya. V počte automobilov vyrobených na hlavu sme už dlhodobo prví na svete. Vlani to bolo stosedemdesiatosem áut na osobu. Nie je ďalšia automobilka už veľa?"

Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR (telefonát): „No, osobne si myslím, že nie a dokonca si dovolím použiť slovo určite nie. Táto automobilka vlastne rozšíri celé portfólio automobilového priemyslu Slovenskej republiky a samozrejme bude ale aj veľkou výzvou na to, aby niektoré oblasti, ktoré bude potrebné, aby celkový automobilový priemysel a tým aj nová automobilka, vedeli pozitívne využiť, je to treba ovplyvniť, je treba na nich ešte pracovať. Je to napríklad otázka vzdelávania, otázka mobility pracovnej sily."

Marta Jančkárová: „Bude dostatok kvalifikovaných pracovníkov pre štvrtú automobilku? Vieme, že už dnes v niektorých pracujú okrem iného rumunskí robotníci. Predpokladáte, že budúci zamestnanci budú motivovaní prísť za prácou povedzme aj z iných regiónov?"

Juraj Sinay: „Ja som skoro o tom presvedčený, že áno. Keď to funguje v západnej Európe, keď to funguje aj v iných krajinách sveta, tak určite to bude fungovať aj u nás. To, že sú napríklad aj zo zahraničia už u nás robotníci alebo možno aj stredne a vyššie kvalifikované pracovné sily, je to úplne prirodzené. Je to dôsledok migrácie pracovnej sily, je to dôsledok otvorených trhov a ja si vôbec nemyslím, že je to problém a nezabudnime ešte aj na to, že máme aj východ Slovenskej republiky, kde tej pracovnej sily ešte je relatívne dosť. Len ide o to vyriešiť tú mobilitu."

Marta Jančkárová: „Čo pre to môže urobiť ešte vzdelávací systém, aby sme mali dostatok kvalifikovaných pracovníkov?"

Juraj Sinay: „V súčasnej dobe možno už nič podstatné, len uviesť do života zákon o odbornom vzdelávaní, ktorý bol schválený v minulom roku. Trošku previazať a naviazať komunikáciu medzi priemyslom a školami tak, aby sme bez nejakých strát kvetiniek dokázali pripraviť kvalifikovaný personál. Myslím si, že vyladenie zákona o odbornom vzdelávaní bude prvý krok. No a druhý krok bude, že sa pozrieme aj na to, ako je to vo vysokoškolskom vzdelávaní práve v oblasti technických smerov."

Marta Jančkárová: „A ako to je, podľa vás? Ako niekdajšieho šéfa rektorov?"

Juraj Sinay: „No, podľa môjho názoru máme veľmi kvalitné technické vzdelávanie, len čo sme zanedbali, je tá priama spätosť alebo naviazanosť s priemyslom, čiže nič iné nebude treba, len sa pozrieť na systémy napríklad duálneho vysokoškolského vzdelávania, ktoré funguje v západnej Európe alebo vrátiť sa jednoducho k tomu, aby tí študenti minimálne jeden až dva semestre počas štúdia mohli byť v priamom kontakte s praxou."

Marta Jančkárová: „Spoločnosť Jaguar Land Rover podpísala so slovenskou vládou predbežnú dohodu o investícii. Obe strany však ešte budú spolu rokovať o štátnej pomoci pre firmu. Napríklad v prípade juhokórejskej automobilky KIA v Žiline dosiahla podpora vyše dvesto miliónov eur. Akú požiadavku predpokladáte zo strany spoločnosti Jaguar Land Rover?"

Juraj Sinay: „No, na to si nedovolím odpovedať, možno ani nie odhadom. Jednoducho preto, že to sú otázky, o ktorých sa bude jednať v kuloároch a práve to, že Slovenská republika viedla s Jaguar Land Rover takéto, by som povedal veľmi diskrétne a férové rokovania, spôsobili to, že podpísali dnes to memorandum. Ten náš kandidát druhý, ktoré bolo Poľsko, ten sa medializovalo a ten výsledok nie je dobrý. No, myslím si, že tá podpora by mohla byť niekde na takej úrovni ako to bolo u KIA, len netrúfam si odhadnúť presne."

Marta Jančkárová: „A napokon, automobilku postavia v Nitre. Prvé vozidlá by mala vyrobiť v roku 2018 a vieme, že firma sa zameriava najmä na luxusné terénne automobily. Na ktorý trh by mali prioritne smerovať?"

Juraj Sinay: „No, toto je veľmi dobrá otázka, lebo tu sa jedná o luxusné automobily. Automobily tej vyššej triedy. A je známa skutočnosť, že aj keď vo svete, aj automobilovom priemysle bola kríza v roku, myslím, 2009, tak tieto kvalitné autá, tie automobily tej vyššej rady neutrpeli na predaji. Je to dané tým, že spoločnosť je tak vo svete rozdelená ako je a dopyt po tých kvalitných autách, vysokokvalitných autách podľa môjho názoru bude stále. Čiže kam a do ktorých krajín pôjdu, to je veľmi ťažké povedať. Ale kam a do ktorých spoločenských vrstiev pôjdu, to je presne možné definovať a tam je záruka ich odbytu."

Marta Jančkárová: „Toľko šéf Zväzu automobilového priemyslu profesor Juraj Sinay. A na telefonickej linke máme teraz Viliama Páleníka z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý večer."

Viliam Páleník, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (telefonát): „Dobrý večer prajem."

Marta Jančkárová: „Pán Páleník, Slovensko si ešte viac upevní svoje svetové prvenstvo vo výrobe automobilov. Ako z toho budeme profitovať ekonomicky vrátane oblasti zamestnanosti?"

Viliam Páleník: „Tak, určite budeme z toho profitovať podobne ako u predošlých automobiliek, či už v Bratislave, Trnave alebo Žiline a to znamená s rastom priemyselnej produkcie, s rastom exportu, ale aj väčším využitím domácich subdodávateľov komponentov a podobne. A bude to mať vplyv na priamu zamestnanosť, ak spomíname Nitru, tak v regióne Nitry, ale aj zamestnanosť u subdodávateľov. Treba podčiarknuť, že región Nitry je pomerne menej úspešný región v porovnaní s Bratislavským a Trnavským krajom a preto je dobré, že do Nitry príde takáto veľká investícia."

Marta Jančkárová: „Na druhej strane na prílišnú závislosť slovenskej ekonomiky na automobilovom priemysle upozorňujú mnohí ekonómovia a opakovane to urobil aj guvernér Národnej banky Jozef Makúch, podľa ktorého je vhodné ju z dlhodobého hľadiska znižovať. Nevidíte tu teda určité riziká, ktoré môže priniesť príchod štvrtej automobilky?"

Viliam Páleník: „Áno, určite to, čo máme, sú tri veľké automobilky, moderné automobilky so sieťou subdodávateľov. Sú, ako sa hovorí, výrazným automobilovým klastrom vrátane automobiliek, ktoré sú blízko pri našich hraniciach. To znamená v Györi alebo v Ostravsku, Brne a podobne. Takže je to veľký automobilový klaster svetového významu a príchodom ďalšej automobilky sa ešte výrazne zvýši a tým tá závislosť slovenskej ekonomiky na automobilovom priemysle sa zväčší. Má to svoje prípadné negatíva vtedy, keby sa zle vyvíjal automobilový priemysel, tak môže naša ekonomika na to doplatiť. Ja už dlhšie upozorňujem, že by naša ekonomika okrem automobilového a elektrotechnického priemyslu mala mať akýsi druhý pilier, ktorý je nezávislý od ekonomickej konjunktúry a to je predovšetkým strieborná ekonomika, na ktorú by sme sa mali zamerať."

Marta Jančkárová: „Vráťme sa ešte k tejto aktuálnej automobilke a jej príchodu. Podľa medializovaných informácií sme vo finále o umiestnenie investície súťažili s Poľskom. Čo podľa vás rozhodlo? V čom sme ponúkli lepšie podmienky? Bolo to podľa vás nakoniec hlavne o tom, že sme vyhrali súťaž stimulov zo strany štátu?"

Viliam Páleník: „No, tak určite veľkú váhu má u nás tá existencia automobilového klastru, kde je teda spoľahlivo známe, že máme subdodávateľov, ktorí sú schopní dodávať, ale aj pracovnú silu, ktorá veľmi kvalitne pracuje v automobilovom priemysle. Čiže je to výsledok aj teda nášho existujúceho dobrého, dobrých skúseností s automobilovým priemyslom, ktorý čiastočne nadväzuje ešte aj na strojársku výrobu, ale je to zrejme aj vec daňových a iných stimulov. V tomto prípade ja si myslím, že by slovenská vláda mala mať určité sebavedomie a sebadôveru. Nie je dôvod štvrtú automobilku nevítať alebo ju odháňať, ale nie je aj dôvod, aby sme sa jej nadmerne akosi ponúkali veľkými stimulmi. Jednoducho máme už svoju cenu a mali by sme mať svoju sebadôveru."

Marta Jančkárová: „Môžete to skonkretizovať, akú formu, respektíve výšku štátnej pomoci by ste považovali za racionálnu?"

Viliam Páleník: „Toto si netrúfam nejako číselne vyjadriť, lebo neviem, aká je štruktúra tej ponuky, či je to iba montážna hala, alebo sú tam aj nejaké vývojové a výskumné časti. Ak by tam boli aj výskumné a vývojové časti, tak tá úľava na úrovni tej spomínanej KIA v predošlom rozhovore by bola na mieste, ale ak je to bežná montážna hala bez tých súvisiacich prevádzok, tak by sme mali ísť s pomocou nižšie, lebo jednoducho už si to môžeme dovoliť a mali by sme mať tú sebadôveru."

Marta Jančkárová: „Zoberme si doterajšie najväčšie investície na Slovensku. Tri automobilky a jedna železiareň. Všetko je to mimoriadne energeticky a ekologicky náročná výroba. Prečo k nám nechcú prísť vo väčšej miere aj vývojári softvéru, IT hardvéru, mobilu alebo aspoň ich výrobcovia?"

Viliam Páleník: „Tak, ten softvér už aj je, ale sú to stovky pracovných miest, nie desaťtisíce alebo státisíce, ako by sme my potrebovali. Je to naozaj na škodu. Treba si uvedomiť, že každá výroba strojárska, priemyselná ako napríklad automobilový priemysel, elektrotechnický priemysel sú investične náročné. Čiže tá továreň stojí hrozne veľa peňazí a keď sa vyrobia tie automobily, treba zaplatiť tie mzdy pracovníkov, ale treba zaplatiť aj tú amortizáciu výroby, ako sa hovorí, musí sa rentovať tá fabrika, ktorá stála veľa peňazí. Čiže potom veľa tej pridanej hodnoty sa spotrebuje na uhradenie tých nákladov na výstavbu fabriky a to znižuje naše mzdy a životnú úroveň. Chcem upozorniť, že naše analýzy ukazujú, že náš hospodársky rast meraný hrubým domácim produktom je vysoký, ale rast dôchodkov všetkých domácností, to znamená, všetkých príjmov, je zhruba o jeden percentuálny bod už dlhodobo nižší a to je dôsledok investícií do investične náročných odvetví ako je strojárstvo. Takže áno, ak by sme išli smerom viac k službám, či už informačným, komunikačným alebo akýmkoľvek službám, ktoré zamestnajú viac ľudí a menej technológií využijú, tak by sme mali potom väčší spoločný profit z hrubého domáceho produktu. Teraz z toho hrubého domáceho produktu profitujú predovšetkým tí, ktorí financujú tie drahé výrobné haly."

Marta Jančkárová: „A napokon, pán Páleník, len taká krátka bodka na záver. Otázka, ktorá vystihuje niektoré obavy. Keď rozmýšľame nad rokom 2030 povedzme, budú tu ešte Volkswagen, KIA, Peugeot‑Citroën a Jaguar Land Rover?"

Viliam Páleník: „Ja si myslím, že ak budeme dobre pracovať, budeme mať dobré podnikateľské prostredie, tak áno. Takéto továrne sa stavajú na desiatky rokov, lebo musia sa, ako som hovoril, tak zodrať alebo amortizovať, takže ak neurobíme nejaké hrubé politické alebo chyby v hospodárskej politike, v stabilite verejných financií, tak tu budú."

Marta Jančkárová: „Pán Páleník, ďakujem, že ste sa zapojili do relácie K veci, príjemný večer ešte, dopočutia."

Viliam Páleník: „Aj ja ďakujem za pozvanie, príjemný večer."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(AO)

Kľúčové slová:
strojárstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač