Slovenská akadémia vied bola ocenená na Agrokomplexe 2015 v Nitre

27. 08. 2015

Na 42. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex Nitra medzi 527 vystavovateľmi mala svoje zastúpenie aj Slovenská akadémia vied, a to Parazitologický ústav SAV, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV, Ústav ekológie lesa SAV a  Arborétum Mlyňany SAV, Chemický ústav SAV, Ústav polymérov SAV a Ústav anorganickej chémie SAV.

Akadémia si odniesla dve ocenenia Zlatý kosák – pre Parazitologický ústav SAV a Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV.

Zľava Ing. Andrea Hricová, PhD., riaditeľ doc. Ján Salaj a doc. Branislav Peťko a Ing. Andrea Čerevková, PhD.

Foto: zľava Ing. Andrea Hricová, PhD., riaditeľ doc. Ján Salaj a doc. Branislav Peťko a Ing. Andrea Čerevková, PhD.

V posterovej trilógii Parazitologický ústav SAV prezentoval výsledky projektu podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Opatrenia na prenos poznatkov získaných výskumov a vývojom do praxe s názvom Aplikačné centrum ochrany ľudí, zvierat a rastlín pred parazitmi. Exponát prezentoval výsledky dlhodobých výskumov a realizovaných opatrení na ochranu ľudí, zvierat a poľnohospodárskych plodín pred najzávažnejšími parazitmi v posledných dvoch desaťročiach na Slovensku.

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV dostal ocenenie za prvú slovenskú odrodu amarantu „Pribina“. V priebehu posledných rokov narastá záujem o zdraviu prospešné plodiny a potravinové výrobky z nich získané. Nie tak dávno zaznávané plodiny, akou bol aj amarant (Amaranthus spp. L.), nadobúdajú čoraz väčší význam najmä pre vysoký obsah nutričných látok a pre svoje mimoriadne dietologické až liečebné účinky. Z hľadiska výživy vzbudzuje amarant záujem najmä pre využitie v bezlepkových pokrmoch, pre netradične nízky obsah lepkotvorných bielkovín, spôsobujúcich u ľudí s citlivosťou na lepok ochorenie nazývané celiakia. Okrem toho semená obsahujú aj iné nutrične významné zložky – napr. kompozícia a obsah aminokyselín je takmer porovnateľná so živočíšnymi bielkovinami čím by amarant mohol nahradiť živočíšne bielkoviny v strave vegetariánov a vegánov. Najrozvinutejšou oblasťou výskumu amarantu na ústave je mutačné šľachtenie. Pomocou cielenej mutagenézy získali zbierku perspektívneho šľachtiteľského materiálu, ktorý charakterizujú  na molekulárnej a biochemickej úrovni. 

Viac informácií obsahuje článok SAV ocenená na Agrokomplexe 2015 publikovaný v Aktualitách SAV.

Zdroj a foto: Slovenská akadémia vied – Aktuality

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
výstavy, zdravotné vedy, biotechnológie v poľnohospodárstve, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Pôdohospodárske vedy

Tlač