Vzdelávanie plné zážitkov

07. 08. 2015

Niektorí učitelia a vychovávatelia nezaháľajú a vzdelávajú sa aj počas leta, a to konkrétne v mediálnej, etickej, zdravotnej a dopravnej výchove.  Školenia doteraz absolvovalo 3-tisíc pedagógov. Novinky vo vzdelávaní sa dejú  v rámci národného projektu, ktorým chce ministerstvo školstva do školských zariadení priniesť celospoločenské témy spracované pútavejším spôsobom.

Televízna stanica TA 3_logo(06. 08. 2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 8/16; Lucia Lukušová , Zuzana Straková Wenzlová, Norbert Dolinský)

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Kým školáci si už viac ako mesiac užívajú prázdniny, niektorí učitelia a vychovávatelia nezaháľajú a vzdelávajú sa aj počas leta, a to konkrétne v mediálnej, etickej, zdravotnej a dopravnej výchove. Vzdelávanie žiakov v školských kluboch, umeleckých školách či centrách voľného času by tak malo byť interaktívnejšie, aj plné zážitkov."

Lucia Lukušová, redaktorka: „Získať a udržať si pozornosť žiakov v školách je pre učiteľov často náročné. Mladých poučky a čítanie z učebnice obyčajne nebaví, preto sú v školách pasívni a nedávajú pozor. Vďaka interaktívnych pomôckam by tomu mal byť koniec."

(video)

Lucia Lukušová: „Aj takéto videofilmy budú mať pedagógovia od septembra k dispozícii. Okrem toho sa cez moderné technológie budú školáci učiť pravidlá cestnej premávky, ako správne stolovať, alebo ako poskytnúť prvú pomoc. Učitelia mnohé úlohy zažívajú na vlastnej koži, aby sa do role žiaka vedeli viac vcítiť."

Eva Tolarovičová, učiteľka, Trnava: „Sme si natočili nejaké spoty z okolia a my sme to vlastne zostrihali, dali sme to dokopy a reklamovali sme, toto je naše miesto, ktoré by mali všetci navštíviť."

Lucia Lukušová: „Pedagógovia si od nového spôsobu vzdelávania sľubujú väčšiu originalitu oproti klasickej forme. Okrem toho zmeny podľa nich podnietia mladých k väčšej aktivite a rozvoju tvorivého myslenia."

Alena Minns, Metodicko-pedagogické centrum: „Dieťa preberá tú zodpovednosť samo za seba, tým pádom by mohlo vnímať aj toho učiteľa ako partnera."

Lucia Lukušová: „Novinky vo vzdelávaní sa dejú v rámci národného projektu, ktorým chce ministerstvo školstva do školských zariadení priniesť celospoločenské témy spracované pútavejším spôsobom."

Monika Hucáková, hovorkyňa ministerstva školstva: „Učitelia si ich môžu spolu so svojimi žiakmi obmieňať, dopĺňať vlastné obsahy, alebo vyučovať už z predvolených obsahov."

Lucia Lukušová: „Školenia doteraz absolvovalo 3-tisíc pedagógov. Na ďalšie tri tisícky ešte len čaká. Lucia Lukušová, TA 3."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač