Workshop o trendoch v oblasti inteligentných dopravných systémov

06. 08. 2015

logo Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v ŽilineDňa 23. júna 2015 sa v priestoroch zasadačky vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline konal workshop na tému Európske trendy v oblasti inteligentných dopravných systémov – napĺňanie stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska, organizovaný pod záštitou Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline. Stretli sa odborníci nielen zo Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj zahraniční hostia.

Program bol rozdelený do dvoch blokov.
Prvý sa zameriaval na výstupy v oblasti inteligentnej dopravy v prostredí Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (UVP ŽU). Následne boli prezentované národné a európske trendy a skúsenosti zo Slovenska, Českej republiky, Belgicka, Rakúska a Fínska.
Cieľom workshopu organizovaného v rámci UVP ŽU bolo prezentovať súčasné národné a európske trendy v oblasti inteligentnej dopravy a Smart Cities, ktoré predstavujú základný prvok pre trvalo udržateľné zlepšovanie dopravy, dopravných problémov a každodenného života občanov v slovenských regiónoch a mestách.

Ako prvý riaditeľ UVP ŽU Michal Zábovský v krátkosti predstavil aktivity parku. „Workshop o trendoch v oblasti inteligentných dopravných systémov sa týka aktuálnych tém v oblasti dopravy. Žilinská univerzita je v tomto odvetví dlhodobo uznávaná, preto sme sa rozhodli na dopravu zamerať aj v Univerzitnom vedeckom parku. Cieľom je dosiahnuť zlepšenie podmienok v doprave a tým zlepšiť kvalitu života, zefektívniť prepravu, motivovať ľudí cestovať a v neposlednom rade znižovať ekologickú záťaž. Top téma, ktorá dnes zaznie, je téma Smart Cities, čiže moderného konceptu budovania miest“ povedal Zábovský.

Zdroj:

 Žilinská univerzita v Žiline

(MI)

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač