Žiakov čakajú nové študijnné odbory

28. 08. 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodlo rozšíriť študijné odbory pre stredoškolákov, aby pokrylo pracovný trh  odborníkmi,  o ktorých je na pracovnom trhu záujem. Teraz je na rozhodnutí škôl, či nové odbory zaradia do svojej siete.

logo Televízie TA 3(14. 8. 2015; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; por. 10/16; Miroslav Kohút a Zuzana Straková Wenzlová)

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Dosť bolo pseudoodborov, vyučujme to, čo pracovný trh skutočne potrebuje. Týmto heslom sa zrejme riadi rezort školstva a stredným školám rozširuje paletu študijných odborov o osem noviniek. Zamestnávatelia nové odbory schvaľujú, najväčší záujem bude pravdepodobne o štúdium informačných technológií."

Miroslav Kohút, reportér TA 3: „Požiadavky trhu práce sa neustále menia a rezort školstva nechce prešľapovať na mieste. Toto je osmička nových odborov, ktoré sa budú vyučovať na stredných odborných školách, doteraz ich testovalo len niekoľko škôl a experiment sa vraj osvedčil."
Nové študijné odbory pre stredoškolákov:
-          informačné a sieťové technológie
-          logistika
-          scénické výtvarníctvo    
-          masmediálna tvorba   
-          technik energetických zariadení budov  
-          fotografia  
-          odevný a textilný dizajn    
-          výtvarné spracúvanie skla

Beáta Dupaľová‑Ksenzsighová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Ministerstvo školstva takto reagovalo na požiadavky jednak pracovného trhu, na druhej strane aj na požiadavky stredných odborných škôl a veríme, že to zvýši atraktivitu odborného vzdelávania."

Martin Hošták, Republiková únia zamestnávateľov: „Mnohé z odborov, ktoré sú navrhnuté ako nové odbory ministerstvom školstva, sú skutočne odbory, po ktorých je aj reálny dopyt na trhu práce."

Miroslav Kohút: „Takým sú napríklad IT technológie, o ktoré bol najväčší záujem aj medzi školami. Zamestnávateľov to neprekvapuje a jednohlasne tvrdia, že odborníci na IT nám jednoducho chýbajú."

Roman Conorto, zástupca AZZZ pre odborné vzdelávanie: „Myslím si, že kvalitných itečkárov je nedostatok."

Martin Hošták: „Dopyt na Slovensku po absolventoch IKT smerov je skutočne veľký."

Roman Conorto: „IT segment je veľmi dôležitý, pretože je to veľmi dynamický odbor, rozvíja sa vo svete. Samozrejme Slovensko nemôže zaostávať."

Miroslav Kohút: „IT pozície pritom patria k najlepšie plateným, čo by mohlo žiakov motivovať, problém je však niekde inde."

Martin Hošták: „Študovať akýkoľvek technický smer je omnoho náročnejšie než spoločensko‑vedný smer. Tým pádom, aj ten dopyt zo strany študentov po študovaní technických smerov je nižší."

Miroslav Kohút: „Teraz je na rozhodnutí škôl, či nové odbory zaradia do svojej siete. Nových žiakov na ich štúdium budú môcť prijímať od školského roku 2016/2017. Žiaci, ktorí doteraz študovali tieto odbory v testovacej prevádzke, budú v štúdiu pokračovať ďalej bez akýchkoľvek zmien."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač