Zvýšenie informovanosti o „zelených“ energiách

07. 08. 2015

ilustračný obrázok_zelené energieZem ponúka bohatstvo vo forme obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú v súčasnosti nedostatočne využívané.

„Je dôležité zvýšiť povedomie mladých ľudí a nasmerovať ich budúce kroky k ochrane životného prostredia,“ uvádza pedagogický pracovník Žilinskej univerzity Radovan Nosek. Preto spolu s kolegom Michalom Holubčíkom a študentmi odboru Technika prostredia Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline Nikolou Kantovou, Ivanom Drabiňákom a Ivanom Králikom uskutočnili v spolupráci so spoločnosťou Biomasa vzdelávacie workshopy s názvom Clean energy, organizované pre žiakov stredných škôl pre vybrané regióny: Orava, Kysuce, Liptov a Žilina.

V dňoch 8.   10. júna 2015 navštívilo workshopy v sídle BIOMASA v Kysuckom Lieskovci 207 študentov zo 7 stredných škôl. Dňa 15. 6. 2015 v Ružomberku a dňa 26. 6. 2015 v Žiline absolvovalo zaujímavé prednášky 95 študentov zo 4 stredných škôl.
V rámci workshopu Clean energy sa študentom vo forme prednášok a simulačných videí poskytli užitočné informácie o ochrane životného prostredia a obnoviteľných zdrojoch energie, ako je slnečná, vodná a veterná energia a energia biomasy. Účastníkom boli priblížené aj neobnoviteľné zdroje energie s apelom na ich obmedzené využívanie z dôvodu ničenia životného prostredia. Súčasťou programu boli aj praktické ukážky princípu činnosti rôznych zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Workshopy zaujali aj regionálnu televíziu TV Severka, ktorá natočila krátku reportáž z tejto akcie.

Projekt Clean energy podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v spolupráci s Nadáciou Pontis a Katedrou energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline.

Tlačová správa 

Žilinská univerzita v Žiline

(MI)

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo, workshop

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Video súbory k článku

Tlač