Európska noc výskumníkov 2015 v bratislavskej Starej tržnici

25. 09. 2015

Noc výskumníkov 2015Aj tento rok sa posledný  piatok  v mesiaci t. j. 25. 9. v bratislavskej Starej tržnici uskutočnil 9. ročník Európskej noci výskumníkov. Ústrednou témou tohtoročného podujatia bolo motto Veda je budúcnosť Slovenska, o ktorom diskutovali slovenskí vedci a odborníci v spojení s témami ako doprava, priemysel,  práca, komunikácia, zdravie a medicína, bezpečné potraviny, životné prostredie a človek v budúcnosti.

V Bratislave prebiehal bohatý program v Starej tržnici, Prírodovednom múzeu SNM, ale aj vo V-klube, Festivalový program bol plný interaktívnych exponátov vo vedeckých stánkoch, pokusov, prednášok a diskusií so známymi slovenskými vedcami.

VEDA JE BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA toto motto bolo ústrednou témou celého festivalu. Vedecký výskum je hlavnou hybnou silou všetkých odvetví hospodárstva i každodenného života, bez ktorej nemôže rásť prosperita, ani sa zlepšovať kvalita života v krajine. Pomocou vedy a jej výsledkov sa festival pokúsil priblížiť obraz Slovenska v blízkej budúcnosti. Dialo sa to aj prostredníctvom pútavo a vizuálne atraktívne spracovaných diskusií s renomovanými odborníkmi z vedy a praxe.
Verejnosti boli predstavené priority súčasného výskumu a vývoja a práca vedcov, ktorá rieši aktuálne potreby aj pálčivé problémy spoločnosti.


Obraz budúcnosti Slovenska spoločne poskladali renomovaní slovenskí odborníci z univerzít, výskumných ústavov i z praxe, ktorých debaty venované siedmim oblastiam vývoja spoločnosti (doprava, priemysel a práca, komunikácia, zdravie a medicína, bezpečné potraviny, životné prostredie a človek v budúcnosti), mohli účastníci  sledovať na hlavnom pódiu v Starej tržnici, kde naživo konferoval Vlado Voštinár.

V Starej tržnici bolo pripravených 70 vedeckých stánkov už od 9 hodiny. Prezentovali rôzne oblasti slovenskej vedy.  Posledný septembrový piatok je aj Deň srdca na Slovensku a v rámci toho  mohli ste byť súčasťou aj nadrozmerného nafukovacieho modelu srdca a mnohí si vyskúšali prechádzku tajuplným svetom komôr a predsiení. Vedci vám zmerali EKG, čo sa  v reálnom čase zobrazovalo na mobilnom telefóne alebo tablete. nafukovacie srdce

V stánkoch ste mohli nazrieť do tajomstiev genetiky, ale aj do sveta prírodných vied a mikróbov. Niečo nové ste sa mohli dozvedieť aj o súčasnej aj historickej slovenčine.

Rok svetla zastupovala fotonika, ktorá zahŕňa technológie, ktoré tvoria jeden z pilierov modernej vedy s mnohými aplikáciami v bežnom živote. Na tohtoročnej Noci výskumníkov ste sa mohli dozvedieť  na akých princípoch pracujú moderné zdroje svetla (LED, laser) a tiež, ako sa dá svetlo využiť na skúmanie objektov a procesov, ktoré sú bežne nepostrehnuteľné. Mnohí návštevníci dostali odpovede aj na časté otázky:  ako sa vysporiadame s cukrovkou a obezitou, čím nám hrozia klimatické zmeny, na aké etické otázky narazí vývoj a ako na všetky zmeny zareaguje samotný človek, jeho psychika, no možno aj fyziognómia?

Na podujatí ste si mohli zistiť, či dostatočne žmurkáte, zmerať ste si mohli  akupunktúrny bod a mnohí odhalili aj ako sa váži Zem.
Kultúrne oživenie  priniesli do Starej tržnice vystúpenia kapely Billy Barman a navštevníci si mohli pozrieť aj  večernú laserovú show a 3D mapping na fasádu Starej tržnice.

Festival vedy – Európsku noc výskumníkov 2015, organizuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z. (SOVVA) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV), Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a portálom EurActiv.sk.

Podujatie sa konalo pod záštitou Petra Pellegriniho, predsedu Národnej rady SR, Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Iva Nesrovnala, primátora hlavného mesta SR Bratislavy, Pavla Freša, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a ďalších zástupcov organizátorov a partnerov podujatia.

Noc výskumníkov 2015

Viac informácií o bratislavskom programe nájdete na webovej stránke:     
http://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-bratislava.html

partneri projektu


Zdroj: Noc výskumníkov 2015

Spracovala: M. Izakovičová

Foto: Bibiana Kubašková, Alena Oravcová

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Noc výskumníkov 2015 na Slovensku

Tlač