Európska noc výskumníkov sa snaží spopularizovať vedu a výskum

24. 09. 2015

Rozhlasová stanica FMŤahákom tohoročnej Európskej noci výskumníkov bude sedem vedeckých diskusií, ktoré sa uskutočnia v Starej tržnici v Bratislave. Všetky budú venované ústrednej téme festivalu Veda je budúcnosť Slovenska.

(24. 9. 2015; Rozhlasová stanica FM; Správy; 15.00; por. 2/3; Miloš Kanjak)

Miloš Kanjak, moderátor: „Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice a Tatranská Lomnica budú po roku opäť dejiskom Európskej noci výskumníkov. Festival sa snaží spopularizovať vedu a výskum u nás už po deviaty raz. Ide o iniciatívu Európskej komisie. Dionýz Hochel z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu."

Dionýz Hochel, Informačná kancelária Európskeho parlamentu: „Festival sa paralelne organizuje v 33 krajinách Európy so zvláštnym zameraním pre mladých ľudí. Priblíži im prácu vedcov a výskumníkov v Európskej únii."

Miloš Kanjak: „Vedci a výskumníci sa o to budú snažiť rozličnými experimentami a ukážkami. V Košiciach to bude napríklad výlet do jadra bunky, v Bratislave je pripravený nadrozmerný nafukovací model srdca. Miriam Šlosárová zo Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity."

Miriam Šlosárová, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity: „Ťahákom bude sedem vedeckých diskusií, ktoré budú prebiehať v Starej tržnici. Všetky budú venované ústrednej téme festivalu Veda je budúcnosť Slovenska. Budete mať možnosť vidieť renomovaných slovenských odborníkov, ktorí sa budú vyjadrovať k témam dopravy, zdravie a medicína v budúcnosti, životné prostredie, ale aj človek, ako sa budeme meniť, naša psychika."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač