Konferencia biskupov Slovenska udelí ocenenia „Fides et Ratio"

04. 09. 2015

(31.08.2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 16/28; Martin Šajgalík a Jana Horniaková)

Jana Horniaková, moderátorka: „Konferencia biskupov Slovenska udelí ocenenia „Fides et Ratio", teda cenu Viera a rozum, za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou. Za tento rok KBS udelí cenu 22. septembra 2015. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční v bratislavskom Primaciálnom paláci. Ďalšie informácie sumarizuje Martin Šajgalík."

Martin Šajgalík, redaktor: „Ceny Konferencia biskupov Slovenska udelí už po šiestykrát na návrh jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru. Predsedom rady je ordinár Mons. František Rábek. Udeleniu bude predchádzať svätá omša o 16:30 h za vedcov v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Tento rok ceny dostanú profesor na Katolíckej univerzite v Ružomberku Peter Holec, prorektor Trnavskej univerzity v Trnave a profesor na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity Ladislav Csontos a bývalý riaditeľ Geofyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied a bývalý predseda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie Igor Túnyi ‑ in memoriam. KBS udeľuje tieto ocenenia pri príležitosti výročia vydania encykliky pápeža Jána Pavla II. Fides et ratio. Cirkev tým chce vyjadriť úctu vedcom, ktorí svojím pôsobením a vedeckou činnosťou prispievajú k dialógu viery a vedy. Prvýkrát Konferencia biskupov Slovenska túto cenu udelila v roku 2010."

Publikované z monitoringu Storin, s. r. o. (prepis vysielania)

(AO)

Kľúčové slová:
osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač