Konferencia Inovácia a kreativita vo vzdelávaní vo vede

18. 09. 2015

Televízna stanica STV 2_logo(17. 09. 2015; Televízna stanica STV 2; Hírek   správy; 17:30; por. 4/5; Bokros Krisztina)

Bokros Krisztina, moderátorka: „Inovácia a kreativita vo vzdelávaní vo vede bol názov konferencie Univerzity Jánosa Selyeho, na ktorú prišli slovenskí a maďarskí pedagógovia a vedci, aby prezentovali svoje vedecké výsledky. V sekciách sa hovorilo o informačných technológiách a vzdelávaní, nových ekonomických a spoločenských výzvach, teórii a praxi vzdelávania založeného na kompetenciách a modernej výučbe jazykov. Univerzita organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu po piaty raz."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
konferencie, informačné a komunikačné technológie , vysoké školy, vzdelávanie, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač