Legenda skutočnosťou

03. 09. 2015

K Levoči, Litmanovej či Šaštínu-Strážam už čoskoro možno pribudne nové pútnické miesto –  Sihoť. Medzi obcami Poľanovce a Vyšný Slavkov stojí kopec s kaplnkou. Tradície a legendy hovoria, že ukrýva pozostatky kostola. Ich pravdivosť sa rozhodli overiť archeológovia. Georadarový prieskum ukázal, že ten kostol tam je. Predpokladajú, že pochádza z prvej tretiny 17. storočia. Podľa tradície mal pútnický charakter.

Televízna stanica Markíza_logo(02. 09. 2015; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 31/31; Marek Baláž, Jaroslav Zápala, Mária Chreneková Pietrová)

Jaroslav Zápala, moderátor: „Medzi obcami Poľanovce a Vyšný Slavkov stojí kopec s kaplnkou. Tradície a legendy hovoria, že ukrýva pozostatky kostola."

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Historické záznamy ho ale nikde nespomínajú. Až archeológovia odhalili, že legendy neklamú."

Marián Soják, Archeologický ústav SAV: „Jeden z mála zachovaných kamenných architektonických článkov z kostola."

Marek Baláž, redaktor: „O ktorom zatiaľ kolovali iba legendy. Ich pravdivosť sa rozhodli overiť archeológovia. Najprv georadarovým prieskumom."

Marián Soják: „Georadarový prieskum ukázal, že naozaj ten kostol tu je. Predpokladáme, že pochádza z prvej tretiny sedemnásteho storočia. Tradícia jednoznačne hovorí, že mal pútnický charakter."

Marek Baláž: „A potom sa pustili do vykopávok. Zachované ruiny ukázali niekoľko veľmi zaujímavých skutočností."

Marián Soják: „Tento kostol musel zaniknúť požiarom. Takáto pôdorysná dispozícia na Slovensku sa tu odkryla vlastne po prvýkrát."

Marek Baláž: „Pútnický charakter zaniknutého kostola chcú archeológovia, aj obyvatelia neďalekých dedín využiť."

Marián Soják: „My by sme chceli vlastne nadviazať na túto tradíciu."

Viera Kašperová, starostka Vyšného Slavkova: „Zatraktívnime pravdepodobne pútnické miesto, ktoré tam bolo, zvýši sa turistický ruch v tejto oblasti."

Jozef Kaľavský, starosta Poľanoviec: „Aby čím viacej ľudí navštevovalo to miesto, lebo to je kúsok histórie, kúsok histórie našej vlasti."

Marek Baláž: „K Levoči, Litmanovej či Šaštínu-Strážam už čoskoro možno pribudne nové pútnické miesto – Sihoť."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. 

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač