Lesy bez hlodavcov

18. 09. 2015

Suché leto spôsobilo, že hlodavce nemajú potravu v podobe semien, bylín, či hmyzu. V našich lesoch chýbajú myši, či iné hlodavce. Ohrozuje to život i lesných dravcov a v konečnom dôsledku to môže znamenať problém aj pre ľudí.

(15.09.2015; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 20/28; Ľubo Fronko / Jaroslav Zápala)

Jaroslav Zápala, moderátor: „Tak málo ich vraj naposledy bolo pred desiatimi rokmi. V našich lesoch chýbajú myši, či iné hlodavce. Ohrozuje to život lesných dravcov. V konečnom dôsledku to ale môže znamenať problém aj pre ľudí."

Ľubo Fronko, redaktor: „Možno ste to postrehli aj vy. Prechádzky v lese sú teraz bez tohto sprievodného zvuku. Myši, ktoré by v lese šuchotali, jednoducho nie sú."

Miroslav Saniga, prírodovedec, Ústav ekológie lesa, SAV: „Keď je taký normálny rok, tak na hektár ich býva niekedy päťdesiat‑ šesťdesiat. Keď je premnoženie, tak býva desaťtisíc na hektár. Teraz ich je možno nejakých päť‑šesť na ten sto krát sto metrov a to sú už naozaj alarmujúce čísla."

Ľubo Fronko: „Príčinou je suché leto bez vody. Hlodavce nemajú potravu v podobe semien, bylín, či hmyzu."

Mária Apfelová, Správa NP Veľká Fatra: „Čiže ak je vhodný semenný rok a zarodí napríklad buk a je dostatočné množstvo potravy, dostatočné množstvo semien v lese, na množia sa drobné hlodavce."

Ľubo Fronko: „Hlodavce predstavujú základ jedálnička pre mnohé lesné dravce. No a ak by sme mali niekoho vypichnúť, tak sú to určite sovy."

Filip Bielik, Sokoliari kráľa Svätopluka, Banská Bystrica: „Takže toto je sova lesná, ktorá je najbežnejšou sovou práve na našom území, no a deväťdesiat percent jej potravy tvoria práve myši. Konkrétne táto sova dokáže zožrať dva až päť myší denne."

Ľubo Fronko: „Pri minime potravy musia sovy výrazne zredukovať svoj život."

Mária Apfelová: „Nezahniezdia v danom roku prípadne nasadzujú menší počet vajíčok a vychovajú menší počet mláďat."

Ľubo Fronko: „Problémy môže mať aj človek v prípade, že o rok budú hlodavce premnožené. Počet sov, ktoré by ich pochytali totiž klesne."

Miroslav Saniga: „Potom by sa nám to mohlo vrátiť, že príde doslova invázia tých myší aj z lesa na poľnohospodárske lúky alebo obrábanú pôdu alebo aj do tých sýpok, ktoré máme v humnách a maštaliach."

Ľubo Fronko: „Ľudia sú v tomto prípade bezmocní. Všetko si vyrieši iba príroda sama."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(AO)

Fotozdroj:  Televízna stanica Markíza - videoarchív

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač