Medzinárodná cena SAV za rok 2014 udelená prof. Wilkinsonovi

07. 09. 2015

Vedecká rada SAV udelila Medzinárodnú cenu SAV za vynikajúce dielo, ktoré má vzťah k Slovensku v oblasti prírodných vied prof. Anthonymu J. WilkinsonoviMedzinárodnú cenu SAV za vynikajúce dielo v oblasti prírodných vied, ktoré má vzťah k Slovensku, udelila Vedecká rada SAV  prof. Anthonymu J. Wilkinsonovi (University of York, Veľká Británia).  Toto významné ocenenie si  4. septembra 2015  prevzal z rúk podpredsedníčky SAV Evy Majkovej v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.  Laudácio predniesol podpredseda pre 2. oddelenie vied SAV Karol Marhold, podujatím sprevádzal vedecký sekretár SAV Dušan Gálik.

Prof. Wilkinson v prezentácii „Signalling sporulation and spores“ predstavil ťažisko svojho výskumu a práce na Univerzity of York. Ďalej tiež uviedol, že Slovensko prvýkrát navštívil pred 25 rokmi. „Pri našej spolupráci so slovenským tímom sme pochopili, ako dokážu bakteriálne bunky komunikovať s okolím. Spóry sa javia ako veľký problém v medicíne a my práve vďaka týmto zisteniam vieme zabrániť ich rastu.“ Spolu s Imrichom Barákom z Ústavu molekulárnej biológie SAV sa tiež zhodli, že s rozvojom technológií sa posunula aj ich spolupráca, ktorú obaja ocenili.

Prof. Anthony J. Wilkinson (Department of Chemistry, University of York, Vel'ká Británia), molekulárny biológ, sa zaoberá skúmaním procesov vedúcich k bunkovej smrti a bunkovým ochoreniam. Ťažisko jeho práce sa sústreďuje na poznanie molekulárnej štruktúry a pôsobenie bielkovín, ktoré determinujú bukovú smrť počas sporulácie na modelovom organizme Bacillus subtilis. Skúma aj proteíny, ktoré sa podieľali  na virulencii patogénov u človeka a hospodárskych zvierat. Publikoval viac ako 4 100 článkov, ktoré získali viac ako 5 100 citácií (h-index: 40).

Prof. Anthony J. Wilkinson spolupracuje s Ústavom molekulárnej biológie SAV. So skupinou Evy Kutejovej a Imricha Baráka spolupracoval spolu na 4 výskumných projektoch (1 projekt 6RP EU, 3 projekty The Wellcome Trust), ktorých výsledkom je 25 spoločných publikácií. V rámci riešenia projektov sa uskutočnilo viacero výmenných pobytov. Prof. Wilkinson a Dr. Barák spolupracujú aj v rámci programu EÚ Copernicus.

Spoločná foto, zľava: Dušan Gálik, Eva Majková, prof. Wilkinson a Karol Marhold

Spoločná foto, zľava: Dušan Gálik, Eva Majková, prof. Wilkinson a Karol Marhold

 Zdroj:SAV

foto: Vladimír Šimíček

(MI)

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Slovenskí vedci spolupracujú so svetovými výskumníkmi

Tlač