Mládežnícki veľvyslanci z Taiwanu navštívili Slovensko

30. 09. 2015

Delegácia dvadsiatich vysokoškolských študentov z Čínskej republiky (Taiwan) s názvom International Youth Ambassadors (Medzinárodní mládežnícki veľvyslanci) uviedli 17. septembra vo večerných hodinách predstavenie, ktorým na pódiu Malej scény odprezentovali rôznorodú kultúru svojej krajiny prostredníctvom hudby a tanca. Takmer dvesto divákov si prišlo pozrieť toto vystúpenie, po ktorom sa uskutočnila recepcia pod záštitou vedúceho Taipei Representative Office, Bratislava J. E. pána Andrew-a Chang-a.


 „Delegácia mládežníckych veľvyslancov, zložená prevažne z vysokoškolských študentov, verne a živo zobrazila všetky rôzne aspekty taiwanskej kultúry a jej členovia boli publikom vrúcne prijatí a ocenení potleskom,“ uviedol vedúci Chang. Predstavenie s názvom Energetic New Taiwan (Energetický nový Taiwan) sa sústredilo na šesť hlavných oblastí – prírodné prostredie, zdravý a udržateľný životný štýl (LOHAS), kultúrne dedičstvo, kuchyňa, kultúrna kreativita a srdečnosť.


Duch delegácie spoločne s jej hlavnou myšlienkou Youth from Taiwan, Compassion for All (Mládež z Taiwanu, porozumenie pre všetkých) nielen podčiarkuje vitalitu a láskavosť taiwanskej mládeže, ale taktiež zdôrazňuje ich záväzok vo vzťahu k otázkam globálneho záujmu ako napríklad humanitárna pomoc a udržateľný rozvoj.


 Delegácia predviedla svoj talent aj na oslavách pri príležitosti tridsiateho výročia založenia Domu tretieho veku – Domu seniorov v Bratislave. Členovia delegácie sa stretli tiež s predstaviteľmi Paneurópskej vysokej školy a jej študentmi a navštívili aj primátora mesta Bratislava. Taiwanskí študenti uviedli svoje tretie predstavenie 18. septembra v Trnave, kde sa zúčastnili slávnostného obradu darovania počítačov a zariadenia detského ihriska školám v Trnave, ktoré odovzdal v mene vlády Čínskej republiky (Taiwanu) vedúci Taipei Representative Office.


Študenti ukončili svoje šesťdňové turné 20. septembra po prehliadke zaujímavostí a pamiatok Slovenska.

Zdroj: PR servis, 23. 9. 2015

Foto: Youth Ambassador to Europe-Asia, facebook

Tlač