Na Univerzite Komenského sa dnes začal 97. akademický rok

21. 09. 2015

Univerzita Komenského v Bratislave_logoTlačová správa, Bratislava 21. septembra 2015: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes slávnostne otvorila v poradí 97. akademický rok. Na podujatí sa okrem predstaviteľov univerzity, fakúlt a súčastí UK zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, MA.

Rektor UK  osobitne privítal v novom akademickom roku študentov prvých ročníkov. „Aj keď v súčasnosti ešte prebiehajú zápisy, evidujeme približne 26 000 zapísaných študentov, z toho asi 22 000 v schéme dennej formy štúdia, medzi nimi takmer 8 000 prvákov. Teda podobný počet ako pred rokom. Aktuálne ponúkame 780 študijných programov, viaceré z nich v cudzích jazykoch,“ upresnil rektor UK prof. K. Mičieta.

Štúdium na Univerzite Komenského sa už tradične teší záujmu zahraničných študentov – predovšetkým na lekárskych fakultách. „Každý štvrtý zahraničný študent na Slovensku študuje na našej univerzite a zahraniční študenti na Univerzite Komenského tvoria 10 percent našich študentov. Internacionalizáciu štúdia a vzdelávania so zvyšovaním počtu študijných programov v anglickom jazyku považujeme za kľúčový prvok našej univerzitnej budúcnosti,“ uviedol rektor UK.

V slávnostnom príhovore tiež rezonovali výsledky komplexnej akreditácie, ktoré potvrdili, že Univerzita Komenského patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku a obhájila si zaradenie medzi univerzitné vysoké školy.

Rektor UK sa nevyhol ani aktuálnej celospoločenskej téme: „Univerzita Komenského pôsobí v programe pomoci študentom pochádzajúcim z krízových oblastí. Chceme prispieť ku kultivácii spoločenskej diskusie o problematike migrantov z Afriky a z Blízkeho východu v slovenskej spoločnosti, k hľadaniu efektívneho riešenia a jeho kultúrnosti. Slovensko v prevažnej miere nie je ich cieľovou krajinou. Avšak v prípade záujmu okrem spomínanej možnosti štúdia, potrebnej znalosti angličtiny a dodržania úrovne univerzitných nárokov aj legislatívnych kritérií, ponúkame tiež ďalšie možnosti ich integrácie do slovenskej spoločnosti. Napríklad prostredníctvom využitia multikulturálnych skúseností a ľudsko-právnych aktivít našich katedier UNESCO. Ale tiež oboznamovaním so slovenskou históriou, kultúrou a slovenskými reáliami. A, samozrejme, vieme ponúknuť tiež našich skúsených jazykových lektorov na výučbu slovenského jazyka.“

„Univerzita Komenského vstupuje do nového akademického roku s takmer storočnou tradíciou. Počas tohto obdobia ste vychovali tisícky úspešných vzdelaných ľudí, ktorí prispeli k rozvoju našej krajiny, jej ekonomickému rastu, ale aj kultúrnemu a spoločenskému rozmachu. Verím a viem, že v tejto tradícii budete úspešne pokračovať aj v budúcnosti,“ povedal na slávnosti minister školstva Juraj Draxler.

Slávnostné otvorenie nového akademického roka sa uskutočnilo v zrekonštruovanej Aule UK. Z dôvodu zatekania tu bola od konca marca do konca júla 2015 realizovaná rekonštrukcia strechy, ktorá bola plne hradená zo štátneho rozpočtu ako kapitálový výdavok. V aule bol vymenený koberec a podľa pokynov Pamiatkového úradu SR boli zreštaurované aj historické stoly a stoličky.

Výučba v zimnom semestri, ktorý sa dnes na UK začal, potrvá do 18. decembra. Následne do 12. februára 2016 bude prebiehať skúškové obdobie. Letný semester sa začne 15. februára, výučba potrvá do 20. mája 2016.

Bližšie informácie:
PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Tel.: +421 2 592 44 355
Mobil: +421 910 901 205

E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk

www.uniba.sk

www.facebook.com/Comenius.University

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač