Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu na Slovensku

03. 09. 2015

logo SAVDovoľujem si Vám oznámiť, že na Slovensko zavíta nositeľ Nobelovej ceny za chémiu v roku 1987 prof. Jean-Marie Lehn z Univerzity Štrasburg. V pondelok 7. 9. 2015 o 11.00 hod. si na Úrade Predsedníctva SAV prevezme Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách.

Následne bude mať prednášku na 67. zjazde chemikov dňa 8.9. 2015 o o 9.30 hod. v hoteli Bellevue v Starom Smokovci, kde mu udelia Zlatú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti /SCHS/. Po skončení prednášky bude laureát Nobelovej ceny prof. Jean-Marie Lehn k dispozícii novinárom na tlačovej besede.

Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 1987 prof. Jean-Marie Lehn z Univerzity Štrasburg sa významne podieľal na nových smeroch výskumu, ktorý kombinuje predovšetkým rozpoznanie, transport a katalytické vlastnosti supramolekulových útvarov vyznačujúcich sa organizovanými fázami, pričom dlhodobým cieľom bol návrh a príprava „molekulových zariadení“. Ide o  časti molekúl, schopné  prenášať signály a informácie. V súčasnosti je jedným z jeho hlavných výskumných smerov supramolekulárna (nadmolekulová) autoorganizácia, návrh a príprava „programovaných“ supramolekulárnych systémov.

Výskum profesora Lehna sa zameral na chémiu autoorganizovaných procesov, založených na „programovaných“ chemických systémoch, ktoré podliehajú spontánnej organizácii vhodných komponentov do presne definovaných supramolekulových útvarov. Ide teda o supramolekulové spracovanie molekulových informácií. Najnovšie boli využité aj dynamické vlastnosti a selekcia, čo viedlo k  vzniku pojmu „štruktúrna dynamická chémia“, teda chémia útvarov podstupujúcich autoorganizáciu ako reakciu na vonkajšie stimuly, teda vznik „adaptívnej a evolučnej chémie“.

V roku 1987 udelili profesorovi Lehnovi Nobelovu cena za chémiu, spolu s Donaldom Cramom a Charlesom J. Pedersenom.

Dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na obe podujatia.

Autori:

prof. Ing. Viktor MILATA, DrSc., prezident Slovenskej chemickej spoločnosti

Ing. Mária Omastová, DrSc., popredsedníčka SCHS a členka Predsedníctva SAV

 

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Tlač