Objavili dosiaľ neznámy druh pračloveka

17. 09. 2015

Prelomový objav, ktorý zmení predstavy o našich predkoch. V južnej Afrike našli vedci kosti dosiaľ neznámeho pravekého ľudského druhu, predchodcu človeka. Podľa štúdie v prestížnom časopise eLife už vedel dodržiavať rituály. Týždne bádania v kolíske ľudstva priniesli ovocie, vedci objavili zatiaľ najväčšie množstvo kostí predchodcu človeka.

Televízna stanica STV 1(10. 09. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 18/20; Matúš Dávid, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Prelomový objav, ktorý zmení predstavy o našich predkoch. V južnej Afrike našli vedci kosti dosiaľ neznámeho pravekého ľudského druhu, predchodcu človeka. Podľa štúdie v prestížnom časopise eLIFE  už vedel dodržiavať rituály."

Matúš Dávid, redaktor: „Náročná cesta do praveku, chvíle napätia, ešte posledné záznamy, a potom obrovská radosť. Týždne bádania v kolíske ľudstva priniesli ovocie, vedci objavili zatiaľ najväčšie množstvo kostí predchodcu človeka."

John Hawks, vedec, Univerzita vo Wisconsine: „Nemáme jednu či dve, ale v skutočnosti najmenej pätnásť kostier viacerých jedincov – predchodcov človeka. Vďaka zubom vieme zistiť ich vek. Kosti patria deťom, dospelým ženám, aj mužom a predstavujú celý ich vývoj, od narodenia až po smrť."

Matúš Dávid: „Pračlovek dostal aj meno  Homo naledi. Podľa vedcov žil asi pred tromi miliónmi rokov. Mohol byť teda akýmsi mostom medzi primátmi a človekom. Mal malý mozog, asi ako pomaranč, a chodil vzpriamene. Na človeka sa podobá aj tvarom lebky, malými zubami a dlhými nohami. Jeho ruky už vedeli používať nástroje."

Lee Berger, vedec Witwatersrandská univerzita: „Prestavujem vám nový ľudský druh. Dostal meno Homo naledi, pretože naledi znamená hviezda a pohrebná komora, kde sa našiel, je teda komorou hviezd ako súčasť nádherného jaskynného systému."

Matúš Dávid: „Experti vravia, že Homo naledi je unikát, ktorý ukazuje, aký zložitý bol vývoj človeka a že stále o evolúcii nevieme všetko."

Cyril Ramaphosa, viceprezident Juhoafrickej republiky: „Naledi urobil malý krok do jaskyne, ale pre nás pre ľudstvo je to obrovský krok k tomu, aby sme pochopili, kým sme."

Matúš Dávid: „Podľa vedcov žilo kedysi v Afrike niekoľko druhov predchodcu človeka, no prežil iba jeden a z neho sa vyvinuli moderní ľudia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač