Ocenenie vedeckých tímov UK

28. 09. 2015

Z celkovo tridsiatich siedmich špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách, ktoré v júni zverejnila Akreditačná komisia, je až devätnásť z Univerzity Komenského. Tá svojich špičkových vedcov ocenila striebornou medailou Univerzity Komenského. Ministerstvo školstva plánuje v budúcom roku výskum posilniť. Rozhovor s niektorými ocenenými pre Rozhlasovú stanicu Slovensko.

logo Rádio Slovensko

(27.09.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 8/9; Lucia Osvaldová a Rado Tomeš)

Rado Tomeš, moderátor: „Z celkovo tridsiatich siedmich špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách, ktoré v júni zverejnila Akreditačná komisia, je až devätnásť z Univerzity Komenského. Tá svojich špičkových vedcov ocenila striebornou medailou Univerzity Komenského. Ministerstvo školstva plánuje v budúcom roku výskum posilniť."

Lucia Osvaldová, redaktorka: „Pre mnohých ľudí je základnou úlohou seizmológov predpovedanie zemetrasení. To však podľa profesora Petra Mocza, ktorý vedie jeden z ocenených tímo,v a to tím numerického modelovania seizmického pohybu, nie je najdôležitejšie."

prof. Peter Moczo, vedúci tímu numerického modelovania seizmického pohybu: „Najzásadnejším cieľom nie je vlastne predpovedanie času, miesta a veľkosti, ale toho, čo sa bude diať na záujmovej lokalite, napríklad husto osídlenej alebo lokalite jadrovej elektrárne, alebo veľkej vodnej elektrárne počas budúcich zemetrasení."

Lucia Osvaldová: „Ocenenie si prebral aj tím pod vedením doktora Juraja Šteňa za výskum chirurgického liečenia nádorov a funkčných ochorení mozgu. Vďaka výskumu vedia lekári už viac ako desať rokov operovať pacientov s mozgovým nádorom pri vedomí."

MUDr. Juraj Šteňo: „Operácia pri vedomí nemusí byť pre pacienta viac zaťažujúca, než operácia v narkóze. Je to najlepšia metóda sledovania funkcií mozgu, aká vôbec existuje."

Lucia Osvaldová: „Medzi ocenenými bol aj tím teoretickej a počítačovej chémie, či tím zaoberajúci sa poruchami metabolizmu a hemostázy v tehotenstve. Ministerstvo školstva budúci rok plánuje dať do vedy a výskumu viac peňazí ako po iné roky. Potvrdil to šéf rezortu Juraj Draxler."

Juraj Draxler, minister školstva SR (nom. Smeru‑SD): „Bude to rádovo v miliónoch eur, ešte vám tú konečnú sumu neviem povedať, ja by som bol rád, keby to bolo aspoň o deväť miliónov eur viac v budúcom roku, ako to bolo tento rok."

Lucia Osvaldová: „O výške minister aktuálne rokuje s rezortom financií."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku

Tlač