Pomalší rast, než čakali

24. 09. 2015

Ekonomike sa má v tomto roku dariť viac ako vlani, na budúci rok by sa však mal ekonomický rast spomaliť, vyplýva to z nového odhadu ministra financií. Pôvodne počítal s rastom 3,7 percenta a teda vyššom ako v tomto roku, po novom už by si mala naša ekonomika na budúci rok polepšiť iba o 3,1 percenta. Viac o tomto vývoji  v rozhovore s Vladimírom Balážom, prognostikom Slovenskej akadémie vied.

(22.09.2015; Televízna stanica TA 3; Ekonomika; 12.30; por. 5/6; Marek Mašura / ‑)

Marek Mašura, redaktor: „Ekonomike sa má v tomto roku dariť viac ako vlani, na budúci rok by sa však mal ekonomický rast spomaliť, vyplýva to z nového odhadu ministra financií. Pôvodne počítal s rastom 3,7 percenta a teda vyššom ako v tomto roku, po novom už by si mala naša ekonomika na budúci rok polepšiť iba o 3,1 percenta. Viac o tomto vývoji si teraz povieme s Vladimírom Balážom, prognostikom Slovenskej akadémie vied, ktorého už vítam u nás v štúdiu, pán Baláž prajem príjemný dobrý deň. Pán Baláž, tak povedzme si na začiatok nášho rozhovoru, prečo vlastne ministerstvo financií zmenilo odhad rastu na budúci rok."

Vladimír Baláž, prognostik Slovenskej akadémie vied: „No viete, ten odhad rastu sa nezmenil iba na Slovensku, ale vlastne v celej globálnej ekonomike. Také tie medzinárodné inštitúcie ako Medzinárodný menový fond alebo Svetová banka znížili odhady globálneho rastu a za väčšinou tých odhadov je napríklad spomalený rast v Číne. Čína už nebude rásť povedzme desiatimi percentami ročne, bude rásť len povedzme siedmimi, možno 6,5 percentami. My s Čínou nemáme až tak veľmi intenzívny obchodný vzťah, ako povedzme s Európskou úniou, aj napriek tomu, že tam vyvážame nejaké automobily, ale predsa len to spomalenie čínskej ekonomiky sa nakoniec prenesie aj do Európy a prenesie sa v konečnom dôsledku aj ku nám. Viete, ten čínsky rast možnože viacej pocítia takí ti exportéri komodít do Číny ako je Austrália alebo tie africké krajiny, ale nás sa to dotkne tak sprostredkovane cez tú eurozónu."

Marek Mašura: „Poďme sa pozrieť na to trošku z laického pohľadu, aby sme to aj našim divákov vysvetlili. Je tento nový odhad rastu ešte stále dostatočne dobrý, alebo je to už akýsi ľudovo povedané, varovný prst, že sa máme obávať budúceho roku?"

Vladimír Baláž: „Viete, rast na úrovni 3,1 percenta je veľmi dobrý, je to nadpriemerný rast, keď sa pozrieme do ekonomickej histórie vyspelých štátov, tak vidíme, že tam pri tých vyspelých štátoch ten priemerný rast je niekde medzi dva a dva a pol percentmi ročne. Čiže stále budeme rásť rýchlejšie ako je ten historický priemer. A keď si napríklad pozrieme odhad rastu pre eurozónu, tak tam je to asi jedno percento. Čiže naozaj ten rast je veľmi dobrý. A dobrý je aj preto, že existuje také hrubé ekonomické pravidlo, ktoré hovorí, že keď ten ekonomický rast je vyšší ako dve percentá, tak sa začínajú tvoriť pracovné miesta. A to je jedna z vecí, ktoré predpokladá aj tá makroekonomická prognóza, že naozaj na budúci rok budú pribúdať pracovné miesta, naopak bude klesať nezamestnanosť."

Marek Mašura: „Čo nás v budúcom roku potiahne najviac?"

Vladimír Baláž: „No, my máme posledné roky taký nezvyčajný ekonomický rast, ktorý je ťahaný domácou spotrebou. Viete, my sme vždy boli zvyknutí na to, že tu boli nejaké automobilky alebo nejaké továrne na výrobu spotrebnej elektroniky a proste, že nás ťahal export automobilov, dielcov a televízorov a obrazoviek. A tie posledné roky je to trošku ináč, zvyšujú sa mzdy, s tým, ako sa zvyšujú mzdy, tak ľudia majú samozrejme viacej peňazí vo svojich peňaženkách, viacej si dovolia, viacej si kúpia. Čiže tým rozhodujúcim faktorom rastu bude domáca spotreba aj na budúci rok a to dokonca ešte viac ako tento rok. Čiže v tom je ten kľúč.

Tohto roku ekonomiku ešte výrazne napríklad ťahajú aj fixné investície, keď idete niekde po Slovensku, tak všade vidíte ľudí v prilbách, ako dokončujú nejakú diaľnicu, železnicu alebo opravujú nejakú školu z eurofondov, pretože sa vlastne v roku 2015, v decembri sa nám končí to programové obdobie, musíme vyčerpať niekoľko miliárd eur, takže to je na tých investíciách poznať. To na budúci rok bude úplne inak, pretože na budúci rok vlastne začíname čerpať peniaze z toho nového programového obdobia 2014 až 2020 a tam ten nábeh bude veľmi pomalý, tam tie prvé výzvy z tých operačných programov budú prichádzať tak pomaličky a kým sa začnú peniaze reálne čerpať, možno bude rok 2017 ‑ 2018. Čiže tie verejné investície na budúci rok značne poklesnú. Ale, máme takú nečakanú dobrú správu, že sem príde veľká automobilka, ktorá samozrejme v tých prvých rokoch nebude hneď zamestnávať ľudí, ale bude investovať do výstavby budov a do nákupu strojov. Čiže určitým spôsobom ten pokles verejných investícií sa nám aspoň čiastočne vyrovná nárastom súkromných investícií, ktoré nám prinesie nová automobilka."

Marek Mašura: „Tak to bolo zaujímavé zhodnotenie ekonomického vývoja na budúci rok. Poďme sa teraz pozrieť ešte na ďalšie faktory, ktoré sú pre našich divákov a našich spotrebiteľov dôležité. Tento rok sa Slováci tešia z klesajúcich cien. Ako to teda bude na budúci rok, budú ceny naďalej klesať, alebo budú už rásť?"

Vladimír Baláž: „No, na budúci rok tá prognóza predpovedá, že tie spotrebiteľské ceny by mohli narásť tak o jedno percento. Viete, ale taký bol pôvodný predpoklad aj na tento rok a nakoniec tá prognóza uznala, že naopak, nebude rast cien, ale bude taká mierna deflácia na úrovni mínus 0,2 percenta. Ťažko povedať, ako sa vyvinie situácie na budúci rok, ale aj to spomalenie svetovej ekonomiky bude pokračovať, alebo dokonca bude ešte výraznejšie, ako sa predpokladá v tých prognózach svetových inštitúcií, tak potom vlastne ani niet veľkého dôvodu na nejaký výraznejší rast cien. Tak isto nevieme povedať, ako sa budú vyvíjať ceny ropy a iných komodít. Ale zase, ak čínska ekonomika, ktorá je veľmi veľká, naozaj spomalí, tak potom je pravdepodobné, že aj dopyt po tých komoditách bude nižší a tým pádom bude vlastne aj nižší rast spotrebiteľských cien, lebo v nich sa to v konečnom dôsledku aj odrazí. Tam je to, ale už sa bavíme takom malom čísle, že či to bude nula percent alebo jedno percento, čiže to je naozaj ťažko predpovedať."

Marek Mašura: „Môžeme zhodnotiť, že vlastne budúci rok aj naši ľudia budú mať niečo viacej vo svojich peňaženkách."

Vladimír Baláž: „Áno a to si myslím, že je veľmi dobrá správa, to už máme také dva tri roky po sebe. Ten priemerný rast tých nominálnych miezd sa predpokladá niekde na úrovni asi troch percent, čiže ako nominálne budú mať ľudia v peňaženkách o tri percentá viac, samozrejme niektorí viac a niektorí menej. No a ak teraz dôjde k tomu, že tá inflácia bude na úrovni jedného percenta, potom tie reálne mzdy, čiže reálna kúpna sila narastie o dve percentá, viete. Čo sa nemusí zdať, akože to je veľa, ale v tej ekonomike to veľmi cítiť. Vlastne ten nárast miezd je v tej reálnej hodnote tým hlavným faktorom, prečo nám stúpne domáca spotreba. Zasa domáca spotreba je hlavným rastom faktoru, je hlavným faktorom rastu hrubého domáceho produktu."

Marek Mašura: „Pán Baláž poďme sa na to ešte pozrieť z pohľadu verejných financií. Ja len zopakujem, na budúci rok sa očakáva teda nižší než pôvodne odhadovaný rast na úrovni 3,1 percenta. Čo to znamená pre našu štátnu kasu, keď ekonomika rastie menej?"

Vladimír Baláž: „Na budúci rok bude nielen odhad rastu nižší, ale tak isto je rok volebný, hej. Čiže môžme predpokladať, že tie výdavky vlády nebudú nejak obmedzované, pretože, viete, ktorý politik by to robil. Čiže môžme predpokladať, že ten deficit v pomere k hrubému domácemu produktu a tak isto dlh možnože klesne o niečo pomalšie ako sme predpokladali. Ale zase na druhej strane Slovensko si plní všetky svoje záväzky voči Európskej komisii, ktoré si stanovilo v oblasti verejných financií, takže myslím si, že až taká tragédia to nebude."

Marek Mašura: „Ešte jedna tradičná otázka na záver, ktorú sa pýtam asi každého ekonóma. Mala by vláda viacej šetriť na budúci rok alebo nie?"

Vladimír Baláž: „Teoreticky áno, viete, ale vo volebnom roku je to prakticky nemožné, je to úplne jedno, či je to takzvaná ľavicová alebo pravicová vláda. Vo volebnom roku sa rozdáva."

Marek Mašura: „Pán Baláž, tak to bolo zhodnotenie na záver, tak isto sme sa pozreli na to, ako sa bude naša ekonomike dariť na budúci rok. Ja vám prajem ešte príjemný deň a ďakujem veľmi pekne za rozhovor."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(AO)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač