Prezentácia slovenskej vedy a výskumu na svetovej výstave EXPO 2015 Miláno

09. 09. 2015

Prezentácia slovenskej vedy v MiláneNa svetovej výstave EXPO 2015 Miláno dni od 1. do 4. septembra 2015 patrili v rámci slovenského pavilónu najmä prezentácii slovenskej vedy a výskumu. Podujatie s názvom „Týždeň vo vede“ slávnostným príhovorom otvoril štátny tajomník ministerstva školstva Vladimír Kováčik, informovalo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu na svojej stránke.
V úvode ocenil aktivity organizátorov slovenského pavilónu, ako aj všetkých zúčastnených odborníkov, ktorí vďaka svojim originálnym a inovatívnym nápadom a odborným výskumom posúvajú, pomáhajú a inšpirujú ľudí nielen na Slovensku, ale na celom svete.
Pod záštitou MŠVVaŠ SR vystúpili odborní zástupcovia z UVLF v Košiciach a SPU v Nitre, ktorí prostredníctvom odborných prezentácií a workshopov podporili ústrednú tému svetovej výstavy „Feeding the planet, energy for life“ (Uživiť planétu, energia pre život). Odborníci z UVLF v Košiciach otvorili prednášku workshopom s témou kvalita mäsových výrobkov. Zástupcovia SPU v Nitra venovali svoj workshop výskumu v oblasti zdravej výživy a zdravia
V súvislosti s hlavnou ideou slovenskej prezentácie – predstavenie súčasných slovenských úspechov a prezentácia súčasnosti – sa podarilo MŠVVaŠ SR podporiť motiváciu a usilovnosť mladých a šikovných slovenských študentov, ktorí dosahujú výnimočné úspechy na rôznych svetových a domácich vedeckých súťažiach prostredníctvom občianskeho združenia AMAVET (asociácia pre mládež, vedu a techniku s orientáciou na mládež a popularizáciu vedy a techniky). Mladí výskumníci vo veku od 17 do 23 rokov prezentovali svoje vlastné projekty:

- viacúčelová mikroturbína,
- výskyt ťažkých kovov v materskom mlieku,
- aktívna a pasívna rekuperácia vzduchu a
- koncept prenosnej indukčnej rukavice.

Oblasť podpory vzdelávania, výskumu a vývoja na Slovensku predstavuje v súčasnosti jednu z hlavných priorít vlády Slovenskej republiky. „Týždeň vo vede“ na svetovej výstave EXPO 2015 Miláno slúžil nielen pre prezentáciu slovenských vedcov a odborníkov, ale aj ako inšpirácia pre budúcich mladých výskumníkov.
Na záver podujatia každý účastník po prezretí si slovenskej expozície vyjadril názor, že Slovensko je dynamická, životaschopná a výnimočná krajina, ktorá je plná energie a šikovných ľudí.

Prezentácia slovenskej vedy v Miláne

 

Zdroj a foto: Ministerstvo školstva, vedy,výskumu a športu SR

(MI)

Kľúčové slová:
výstavy

Tlač