SAV ocenila držiteľa Nobelovej ceny za chémiu

07. 09. 2015

Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách si z rúk predsedu SAV P. Šajgalíka prevzal nositeľ Nobelovej ceny za chémiu za rok 1987, profesor Jean - Marie Lehn Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách bola  7. septembra udelená nositeľovi Nobelovej ceny za chémiu za rok 1987, profesorovi  Jean – Marie  Lehnovi z Univerzity Louisa Pasteura Štrasburg resp. Collège de France v Paríži.

Na úvod stretnutia vyjadril predseda SAV prof. Pavol Šajgalík potešenie nad  tým, že môže privítať takú vzácnu osobnosť na pôde akadémie a v súvislosti s jeho prácou zdôraznil dôležitosť  základného výskumu.

Laudáciu na počesť francúzskeho hosťa predniesol prof. Viktor Milata, predseda Slovenskej chemickej spoločnosti. J. - M. Lehn vynikol vo vývoji a využití molekúl, ktoré sú schopné samorozpoznávania,  na základe čoho sa dokážu organizovať do väčších celkov. Jeho vedecký výskum, vykonávaný viac ako 20 rokov so 150 spolupracovníkmi z viac ako dvadsiatich krajín bol publikovaný vo viac ako 400 prácach a prehľadných článkoch. Počas svojej kariéry bol profesor Lehn hosťujúcim profesorom v rôznych inštitúciách, napríklad ETH v Zürichu, univerzite v Cambridge, Barcelone a Frankfurte. V roku 1987 mu udelili Nobelovu cenu za chémiu, spolu s Donaldom Cramom a Charlesom J. Pedersenom.

J. – M. Lehn sa poďakoval za ocenenie práce a vyzdvihol význam budúcej spolupráce slovenských, francúzskych, i vedcov z iných  európskych krajín. Stretnutia sa zúčastnili aj francúzsky veľvyslanec na Slovensku Didier Lopinot a Hervé Guillermet, atašé  pre univerzitnú, vedeckú a administratívnu spoluprácu.

Tento vedec je aj hosťom Slovenskej chemickej spoločnosti a prednesie hlavnú plenárnu prednášku na 67. spoločnom zjazde českých a slovenských chemikov, ktorý  bude  v hoteli Bellevue v Starom Smokovci 7. – 8. septembra.

Ocenený pri príhovore. Vľavo jeho manželka, vpravo francúzsky veľvyslanec v SR Didier Lopinot

Ocenený pri príhovore. Vľavo jeho manželka, vpravo francúzsky veľvyslanec v SR Didier Lopinot


Zdroj: SAV

foto:Vladimír Šimíček
 (MI)

 

Kľúčové slová:
osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu na Slovensku

Tlač