Slovák takmer prezidentom CERN-u

21. 09. 2015

Televízna stanica JOJ_logo(17. 09. 2015; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 22/25; Aneta Sedlmair Parišková)

Aneta Sedlmair Parišková, moderátorka:

„Jedným z kandidátov na prezidenta Rady Európskej organizácie pre jadrový výskum pod skratkou CERN bol aj slovenský jadrový fyzik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky profesor Branislav Sitár. Už v rokoch 2007 až 2010 bol od tejto funkcie iba krôčik ako viceprezident. CERN sídli v Ženeve vo Švajčiarsku a spája sa nám s najväčším urýchľovačom častíc a takzvanou Božskou časticou. Profesor Sitár napokon nebol do funkcie prezidenta zvolený, ale zobral to športovo."

Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., kandidát na prezidenta CERN-u (telefonát):

„Môžem povedať, že samozrejme vzhľadom k tomu, že tí kandidáti boli veľmi silní a z veľmi silných krajín, tak tá pravdepodobnosť na to, že bude zvolený Slovák, ako nebola veľmi vysoká."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Kandidát na prezidenta CERN-u

Tlač