Slovenskí vedci spolupracujú so svetovými výskumníkmi

07. 09. 2015

Slovenskí vedci spolupracujú so svetovými výskumníkmi na úrovni špičkovej vedy. Príkladom je americký chemik Anthony Wilkinson. Spolu s kolegami zo Slovenskej akadémie vied pomáha odhaliť, ako komunikujú baktérie v ľudskom tele, čo spôsobujú a ako sa to prejavuje. Slovenská akadémia vied mu udelila medzinárodné ocenenie.

logo Televízie STV 1(04. 09. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 20/22; Katarína Jánošíková a Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Slovenskí vedci spolupracujú so svetovými výskumníkmi na úrovni špičkovej vedy. Príkladom je americký chemik Anthony Wilkinson. Spolu s kolegami zo Slovenskej akadémie vied pomáha odhaliť, ako komunikujú baktérie v ľudskom tele, čo spôsobujú a ako sa to prejavuje. Slovenská akadémia vied mu udelila medzinárodné ocenenie."ocenenie pre Anthony Wilkinsona

Katarína Jánošíková, redaktorka: „Profesor Anthony Wilkinson ako vedec prvýkrát navštívil Slovensko pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Tvrdí, že po zmene politického režimu sa podmienky pre vedcov na Slovensku zásadne zlepšili."

Anthony WilkinsonAnthony Wilkinson, chemik: „Spolupracujeme, venujeme sa tej istej vede. Najlepší slovenskí vedci môžu určite konkurovať vedcom z iných krajín."

Katarína Jánošíková: „Profesor Wilkinson so slovenskými vedcami skúma komunikáciu baktérií."

Imrich Barák, vedúci oddelenia mikrobiálnej genetiky: „Pochopili sme, ako baktérie spolu sa rozprávajú, čo je tá reč. A tá reč sú väčšinou veľmi malé molekuly."

Dušan Gálik, vedecký sekretár SAV: „To, čo prezentoval dnes profesor Wilkinson, to, čo robí vo svojej oblasti, predstavuje hraničný výskum, teda ten výskum, ktorý prináša zásadne nové poznatky."

Katarína Jánošíková: „Keď ľudia počujú o baktériách, vzbudzujú skôr odpor a strach."

Anthony Wilkinson: „Keď poviete v Anglicku o spórach Clostridium difficile, ktoré spôsobujú mnoho úmrtí v nemocniciach, tak veľmi rýchlo zachytíte pozornosť diváka."zobrazenie baktérie Clostridium difficile

Katarína Jánošíková: „V skutočnosti žije v ľudskom tele viac bakteriálnych buniek, ako má človek vlastných. Iba niekoľko baktérií je choroboplodných a môžu človeka zabiť."

Imrich Barák: „O to ťažšie je vlastne sa dopátrať k tým choroboplodným a dokázať ich ovládať. A pomôcť tým dobrým, aby zvíťazili nad tými zlými."

Katarína Jánošíková: „Výskum profesora Wilkinsona prináša poznatky, ktoré vedú k objasneniu základného spôsobu fungovania živej hmoty. Spolu s ním sa tak dostáva opäť o krok vpred aj slovenská veda."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Zdroj obrázkov: správy RTVS

Kľúčové slová:
virológia

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač