Stredoškoláci merali farby svetielkujúcich organizmov v ekvádorskom pralese

24. 09. 2015
spoločné foto víťazného tímu zo Žilinského gymnáziaCelých 32 dní strávili traja študenti žilinského gymnázia v UNESCO-m chránenej biosférickej rezervácii SUMACO. Výpravy z britskej, francúzskej a americkej základne, ktorá leží v nadmorskej výške viac ako 2 000 metrov nad morom, viedli kečuánski domorodí indiáni pod dohľadom paleobiológa Petra Vršanského.

V prírodnej rezervácii s najväčšou rozmanitosťou živočíchov na planéte urobili viac ako 1 500 spektroskopických meraní kováčikov, svetlušiek, jaskynných múch či lariev z čeľade Phengodidae. Mnohé z týchto druhov sú pre biológov neznáme. Svetielkovanie používajú organizmy na maskovanie pred predátormi, vzájomnú komunikáciu či rozmnožovanie. Meraniami, ktoré mladí výskumníci priniesli, zdokumentujú a opíšu doposiaľ neznáme druhy.
Ekvádorské zákony nútia domorodých obyvateľov klčovať vzácne hektáre pralesa. Dôkladnejšie poznanie tejto oblasti, ktoré prináša aj výskum slovenskej výpravy, pomáha k záchrane vzácneho ekosystému.
Stredoškoláci z celého Slovenska sa mohli od marca zapojiť do projektu Mesiac v pralese: okom vedy, nad ktorým prevzal záštitu minister školstva Juraj Draxler. „Teší ma, ako zaujímavo projekt skĺbil vedu s témou Medzinárodného roku svetla, nad ktorým má patronát UNESCO,“ povedal minister.
Žiaci vypĺňali takmer stovku teoretických a praktických otázok z oblasti biológie, chémie, fotoniky či spoločenských vied. Víťazný tím zo žilinského gymnázia na Veľkej okružnej ulici v zložení Denis Fitzel, Samuel Kriška a Matej Krajči vycestoval v auguste na expedíciu do Ekvádoru.
Projekt vznikol vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied, Centra vedecko-technických informácií SR a ekvádorskej vlády.
Zdroj:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(MI)


Projekty SUMACO
 
Ekvádor

KTORÝMI_ŠTÁTMI_PRECHÁDZA_ROVNÍK_A_AKÚ_MÁ_SUMÁRNU_DĹŽKU_V_EKVÁDORE.pdf

NAČRTNITE_PRIEMYSELNÉ_ODVETVIA_ŠTÁTU__VRÁTANE_TURIZMU_A_GEOLOGICKÉ
BOHATSTVO_KRAJINY.pdf

NAJVÝZNAMNEJŠIE_VÝSLEDKY_EKVÁDORSKEJ_VEDY.pdf

PREČO_SU_GALAPÁGY_DOLEŽITÉ_PRE_HISTÓRIU_ZEME.pdf

S_KTORÝMI_KRAJINAMI_VIEDOL_VOJNU.pdf

ÚSPECHY__DOVODY_A_HĹBKA_ŠPORTu  UMENIA.pdf

UVEĎTE_PREHĽAD_A_MAPKU_CHRÁNENÝCH_ÚZEMÍ_A_ICH_ŠTATÚTU.pdf

UVEĎTE_PREHĽAD_ETNÍK_ŽIJÚCICH_V_KRAJINE.pdf

VYSVETLITE_SYMBOLIKU_ŠTÁTNEHO_ZNAKU.pdf

ZNÁZORNITE_MIESTO_NAJBLIŽSIE_SLNKU.pdf

AKÉ_SÚ_DIPLOMATICKÉ_VZŤAHY_S_EÚ_A_SLOVENSKOM_A_AKÁ_JE_DIPLOMATICKÁ_POZÍCIA_

EKVÁDORU_V_AMERIKE.pdf

 

Fotonika

AKÚ_VEĽKÚ_OPTIKU_POTREBUJEME_NA.pdf

AKÝM_SPOSOBOM_SA_SVETLO_ŠÍRI_V_OPTICKOM_KÁBLI_KTORÉ_JAVY_VO_VAŠOM
OKOLÍ_S_TÝMTO_MECHANIZMOM_SÚVISIA.pdf

MOŽE_SVETLO_SPOSOBIŤ_MECHANICKÝ_POHYP_PREDMETOV_SVOJE_TVRDENIE_
ZDOVODNITE_ALEBO_OVERTE_EXPERIMENTÁLNE.pdf

NÁJDITE_VO_SVOJOM_OKOLÍ_MIESTO__V_EXTERIÉRI__S_NAJMENŠÍM_SVETELNÝM_
ZNEČISTENÍM._UVEĎTE__AKO_SA_TAKÉMUTO_ZNEČISTENIU_DA_PREDCHÁDZAŤ.pdf

NAVRHNITE__AKO_BY_STE_DOKÁZALI_SÚSTREDIŤ_SVETLO_VYCHÁDZAJÚCE_ZO_
ŽIAROVKY_DO_JEDINÉHO_MIESTA._AKO_VEĽKÁ_BUDE_PLOCHA_TOHTO_MIESTA.pdf

ODHADNITE__KOĽKO_SVETELNÝCH_ZDROJOV_SA_NACHÁDZA_NA_VAŠEJ_ULICI_AKÚ_
MAJÚ_SPOLU_SPOTREBU_ELEKTRICKEJ_ENERGIE__DALA_BY_SA_ZMENŠIŤ.pdf

SPOSOBUJE_NEJAKÝ_PRÍRODNÝ_MATERIÁL_DVOJLOM_ZDOVODNITE_A_NAČRTNITE_
PRÍPADNÉ_VYUŽITIE.pdf

VYFOTOGRAFUJTE_RASTLINU_OSVETLENÚ_OBYČAJNÝM_ZDROJOM_SVETLA_
A_LASEROVÝM_UKAZOVADLOM._PREČO_A_V_ČOM_SA_ICH_OBRAZY_BUDÚ_LÍŠIŤ.pdf

VYTVORTE_MAKROFOTOGRAFIU_ROSY_ALEBO_KVAPIEK_CENCÚĽOV_A_POZORUJTE_AKO_
SA_V_NICH_TVORÍ_OBRAZ_PREDMETOV._OPÍŠTE_PREČO_V_NICH_DOCHÁDZA_
K_ZDANLIVÉMU_ZAKRIVENIU_PRIESTORU.pdf

ZISTITE_NA_AKÚ_NAJVAČŠIU_VZDIALENOSŤ_JE_MOŽNÉ_UVIDIEŤ_SVETLO_RUČNEJ_
BATERKY._POZOROVANIE_ZDOKUMENTUJTE.pdf

Praktické otázky

KAŽDÝ_JEDEN_NAPÍŠTE_NEJAKÝ LITERÁRNY ÚTVAR (ESEJ, BÁSEŇ, ÚVAHU_ETC.).pdf

NA_ASPOŇ_ČIASTOČNE_POŠKODENOM_MIESTE_ZASAĎTE_ASPOŇ_10_PRIRODZENÝCH_
STROMOV, AK_JE_TO_LEGÁLNE. Z_TOHO_JEDEN_MOŽE_BYŤ_OVOCNÝ..pdf

NA_ÚROVNI_ORBITÁLOV_NAKRESLITE_MOLEKULU_ÚSEKU_DNA_OBSAHUJÚCU_ASPOŇ
2_ZODPOVEDAJÚCE_BÁZY.pdf

NAKRESLITE_ČLÁNKONOŽCA.pdf

NAKRESLITE_POTRAVNÝ_REŤAZEC_ĽUBOVOĽNÝCH_LESOV.pdf

NAKRESLITE_STAVOVCA.pdf

POKÚSTE_SA_VYTVORIŤ_SCHÉMU_POTRAVNEJ_PYRAMÍDY_V_ĽUBOVOĽNOM_VYHYNUTOM
EKOSYSTÉME_A_URČIŤ_VŠETKY_VZŤAHY_MEDZI_ORGANIZMAMI.pdf

POMOCOU_FOTOAPARÁTU_ZOSNÍMAJTE_FARBY PRÍP._SPEKTRUM SLNKA_A OBLOHY.
POZORUJTE AKO_SA_SPEKTRUM_MENÍ_POČAS_DŇA..pdf

SPOLOČNE_NAVŠTÍVTE_ĽUBOVOĽNÉ MIESTO.pdf

URČITE_STE_VO_SVOJOM_ŽIVOTE_UŽ_UROBILI_FOTOGRAFIE_ĽUBOVOĽNÉHO_
PRÍRODNÉHO_MOTÍVU. POŠLITE_TÚ_FOTOGRAFIU, KTORÚ_POVAŽUJETE_ZA_
NAJLEPŠIU..pdf

VYFOTOGRAFUJTE_SVETELNÝ ATMOSFERICKÝ JAV.pdf

VYROBTE_MODEL_ĽUBOVOĽNÉHO_HMYZU_A_POŠLITE_FOTOGRAFIU AKO_MODEL_
VZNIKAL.pdf

VYTVORTE_ČASOZBERNE_VIDEO_ROZVÍJAJÚCEJ_SA_RASTLINY_A_OPÍŠTE_JEJ_
POHYB_INICIOVANÝ_SVETLOM..pdf

Prírodné vedy

AKO_PREBIEHA_PRECHOD_OD_KOMPLEXNOSTI_K_ORGANIZOVANOSTI_ALEBO_
NAOPAK.pdf

AKO_SA_PRÍRODA_SÚŠE_MENILA.pdf

AKO_SI_MÁM_PREDSTAVIŤ_SAMOORGANIZÁCIU__RESP._AUTOKATALÝZU.pdf

AKÝ_JE_ROZDIEL_MEDZI_NOMENKLATÚROU__TAXONÓMIOU_A_SYSTEMATIKOU.pdf

AKÝ_JE_ROZDIEL_V_PRENOSE_ENERGIE_NA_PÚŠTI_A_PRIĽAHLOM_DAŽĎOVOM_
PRALESE.pdf

AKÝ_MATEMATICKY_APARÁT_A_AKÉ_ROZHRANIE_SA_POUŽÍVA_NA_ANALÝZU_ĽADOVÉHO_
HOKEJA_UVEĎTE_ĽUBOVOľNÝ_PRÍKLAD_VÝPOČTU.pdf

ČÍM_SA_PRINCIPIÁLNE_LÍŠI_EVOLÚCIA.pdf

ČO_SPÁJA_ĽUDÍ__KRTKOPOTKANOV__TERMITOV_A_VČELY_KTO_VSETKO_EŠTE_PATRÍ_
K_NIM_SKUPIN_JE_18._pdf

ČO_VŠETKO_ZAHŔŇATE_POD_POJEM_EVOLÚCIA.pdf

KTORÁ_PRÍRODNÁ_LÁTKA_A_AKÉHO_PVODU_VYKAZUJE_ZNÁMKY_KVAZIKRYŠTÁLOV
A_Z_KTOREJ_KULTÚRY_POCHÁDZA_KONCEPT_„KVAZISYMETRIE”.pdf

KTORÉ_FYZICKÉ_PARAMETRE_MÁ_ČLOVEK_LEPŠIE_AKO_KTORÝKOĽVEK_INÝ_ŽIVOCÍCH_A_
PREČO.pdf

POKÚSTE_SA_VYPOČíTAT__KOľKO_ENERGIE_STE_MINULI_NA_VYPRACOVANIE_TEJTO_
KONKRÉTNEJ_OTÁZKY__KOĽKO_SPOTREBUJE_MOZOG_A_SUMA_.pdf

PREDSTAVTE_SI__ŽE_OBJAVÍTE_NOVÚ_ČEĽAĎ__NOVÝ_ROD_AJ_DRUH_ŠVÁBA._
VYMYSLITE_MU_MENO_A_NEZABUDNITE__ŽE_ZA_VEDECKÝM_NÁZVOM_NASLEDUJÚ.pdf

SKÚSTE_MNE__PREDSEDOVI_KOMISIE__VYSVETLIŤ__AKO_VZNIKLA_KAUZALITA.__
PRÍČINNOSŤ_PREDSA_NEMOHLA_VZNIKNÚŤ__TEN_VZNIK_UŽ_BY_PREDSA.pdf

SKÚSTE_VYTVORIŤ_JEDNODUCHÝ_PROFIL_CHARLESA_DARWINA.pdf

UVEDTE_TYPY_SYMETRIE_V_ŽIVÝCH_SYSTÉMOCH_A_UVEĎTE__S_ČÍM_SÚVISIA__RESP._
AKO_SA_LÍŠIA.pdf

UVEĎTE_ZÁKLADNÉ_TYPY_DEDIČNOSTI_A_UVEĎTE_PRÍKLADY__2___KTORĚ_POVAŽUJE_
ZA_NAJEFEKTÍVNEJŠIE.pdf

VYBERTE_AKÝKOĽVEK_ORGANIZMUS_A_ZASAĎTE_HO_DO_SYSTEMU.pdf

VYMYSLITE_METAFORU_PRE_JANTÁR..pdf

VYPOČÍTAJTE__S_AKOU_PRAVDEPODOBNOSŤOU_BUDE_MAŤ_VÁŠ_POTOMOK_O_50_000_
ROKOV_ZELENÉ_OČI.pdf

 

Spoločnosť

AKO_VZNIKOL_A_AKO_SA_VYVÍJAL_INDIVIDUÁLNY_A_KOLEKTIVNY_ŠPORT.pdf

ČO_MAJÚ_SPOLOČNÉ_POSTUPNOSTI_NEMECKÝCH_A_GRÉCKYCH_FILOZOFOV.pdf

ČO_MAJÚ_SPOLOČNÉ_UNESCO_PAMIATKY.pdf

KTORÉ_UDALOSTI_ČINY_A_OBJAVY_PODĽA_VÁS_ZMENILI_SVET_30_A_PREČO.pdf

PREZENTUJTE_ĽUBOVOĽNÉ_UMELECKÉ_DIELO.pdf

TECHNICKY_ČO_JE_TO_LÁSKA.pdf

UVEĎTE_PODĽA_VÁŠHO_NÁZORU.pdf

UVEĎTE_PORADIE_DESIATICH_NAJOBĽÚBENEJŠÍCH_KNÍH_KAŽDÉHO_Z_VÁS._POKÚSTE_
SA_VYTVORIŤ_PORADIE_DESIATICH_DIEL_KTORÉ_BY_PREFEROVAL_VÁŠ_TÍM_KEBY_BOL_
JEDNOU_OSOBOU.pdf

VOĽNE_PRELOŽTE_VÝZNAM_ĽUBOVOĽNÉHO_VYBRATÉHO_CITÁTU_EKVÁDORSKÉHO_
AUTORA.pdf

Kľúčové slová:
projekty, biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Lekárske vedy , Spoločenské vedy

Tlač