Secondary school students measured the colour of luminescent organisms in the Ecuadorian rainforest

24. 09. 2015
spoločné foto víťazného tímu zo Žilinského gymnáziaThree students from the Secondary Grammar school in Žilina spent all 32 days in UNESCO protected biosphere reserve SUMACO. Expedition from British, French and US base camp, which lies at an altitude of over 2 000 meters above sea level, led the Quechua indigenous Indians under the supervision of paleo-biologist Peter Vršanský.

They had made more than 1 500 spectroscopic measurement of click-beetles, fireflies and caddices of the family of Phengodidae in the natural reserve with the greatest diversity of animals on the planet. Many of these species are unknown for biologists. Organisms use the fluorescence to camouflage from predators, communication between each other or reproduction. By measurements, which has been done by young scientists, will be documented and described previously unknown species. Ecuadorian laws force indigenous people to grub precious hectares of primeval forest. Better knowledge of this area, which also brings Slovak expedition research, helps to save precious ecosystem. Since March, secondary school students from all over Slovakia could participate in the project called One month in the forest: the eye of science, the patronage took over Minister of education Juraj Draxler. “I am please how the project interestingly combined the science with theme of the International Year of Light, which is under the patronage by UNESCO,” said the minister.

Students answered nearly hundred theoretical and practical questions in the field of biology, chemistry, photonics and social sciences. The winning team Denis Fitzel, Samuel Kriška and Matej Krajči from Gymnasium in Žilina, Veľká okružná ulica, travelled on an expedition to Ecuador in august.

The project was created with the support of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of SR, the Slovak Academy of Sciences, the Slovak Centre of Scientific and Technical Information of SR and the Ecuadorian government.

Source:

Ministry of Education, Science, Research and Sport SR

(MI)

Project of SUMACO

 

Ekvádor

KTORÝMI_ŠTÁTMI_PRECHÁDZA_ROVNÍK_A_AKÚ_MÁ_SUMÁRNU_DĹŽKU_V_EKVÁDORE.pdf

NAČRTNITE_PRIEMYSELNÉ_ODVETVIA_ŠTÁTU__VRÁTANE_TURIZMU_A_GEOLOGICKÉ
BOHATSTVO_KRAJINY.pdf

NAJVÝZNAMNEJŠIE_VÝSLEDKY_EKVÁDORSKEJ_VEDY.pdf

PREČO_SU_GALAPÁGY_DOLEŽITÉ_PRE_HISTÓRIU_ZEME.pdf

S_KTORÝMI_KRAJINAMI_VIEDOL_VOJNU.pdf

ÚSPECHY__DOVODY_A_HĹBKA_ŠPORTu  UMENIA.pdf

UVEĎTE_PREHĽAD_A_MAPKU_CHRÁNENÝCH_ÚZEMÍ_A_ICH_ŠTATÚTU.pdf

UVEĎTE_PREHĽAD_ETNÍK_ŽIJÚCICH_V_KRAJINE.pdf

VYSVETLITE_SYMBOLIKU_ŠTÁTNEHO_ZNAKU.pdf

ZNÁZORNITE_MIESTO_NAJBLIŽSIE_SLNKU.pdf

AKÉ_SÚ_DIPLOMATICKÉ_VZŤAHY_S_EÚ_A_SLOVENSKOM_A_AKÁ_JE_DIPLOMATICKÁ_POZÍCIA_

EKVÁDORU_V_AMERIKE.pdf

 

Fotonika

AKÚ_VEĽKÚ_OPTIKU_POTREBUJEME_NA.pdf

AKÝM_SPOSOBOM_SA_SVETLO_ŠÍRI_V_OPTICKOM_KÁBLI_KTORÉ_JAVY_VO_VAŠOM
OKOLÍ_S_TÝMTO_MECHANIZMOM_SÚVISIA.pdf

MOŽE_SVETLO_SPOSOBIŤ_MECHANICKÝ_POHYP_PREDMETOV_SVOJE_TVRDENIE_
ZDOVODNITE_ALEBO_OVERTE_EXPERIMENTÁLNE.pdf

NÁJDITE_VO_SVOJOM_OKOLÍ_MIESTO__V_EXTERIÉRI__S_NAJMENŠÍM_SVETELNÝM_
ZNEČISTENÍM._UVEĎTE__AKO_SA_TAKÉMUTO_ZNEČISTENIU_DA_PREDCHÁDZAŤ.pdf

NAVRHNITE__AKO_BY_STE_DOKÁZALI_SÚSTREDIŤ_SVETLO_VYCHÁDZAJÚCE_ZO_
ŽIAROVKY_DO_JEDINÉHO_MIESTA._AKO_VEĽKÁ_BUDE_PLOCHA_TOHTO_MIESTA.pdf

ODHADNITE__KOĽKO_SVETELNÝCH_ZDROJOV_SA_NACHÁDZA_NA_VAŠEJ_ULICI_AKÚ_
MAJÚ_SPOLU_SPOTREBU_ELEKTRICKEJ_ENERGIE__DALA_BY_SA_ZMENŠIŤ.pdf

SPOSOBUJE_NEJAKÝ_PRÍRODNÝ_MATERIÁL_DVOJLOM_ZDOVODNITE_A_NAČRTNITE_
PRÍPADNÉ_VYUŽITIE.pdf

VYFOTOGRAFUJTE_RASTLINU_OSVETLENÚ_OBYČAJNÝM_ZDROJOM_SVETLA_
A_LASEROVÝM_UKAZOVADLOM._PREČO_A_V_ČOM_SA_ICH_OBRAZY_BUDÚ_LÍŠIŤ.pdf

VYTVORTE_MAKROFOTOGRAFIU_ROSY_ALEBO_KVAPIEK_CENCÚĽOV_A_POZORUJTE_AKO_
SA_V_NICH_TVORÍ_OBRAZ_PREDMETOV._OPÍŠTE_PREČO_V_NICH_DOCHÁDZA_
K_ZDANLIVÉMU_ZAKRIVENIU_PRIESTORU.pdf

ZISTITE_NA_AKÚ_NAJVAČŠIU_VZDIALENOSŤ_JE_MOŽNÉ_UVIDIEŤ_SVETLO_RUČNEJ_
BATERKY._POZOROVANIE_ZDOKUMENTUJTE.pdf

Praktické otázky

KAŽDÝ_JEDEN_NAPÍŠTE_NEJAKÝ LITERÁRNY ÚTVAR (ESEJ, BÁSEŇ, ÚVAHU_ETC.).pdf

NA_ASPOŇ_ČIASTOČNE_POŠKODENOM_MIESTE_ZASAĎTE_ASPOŇ_10_PRIRODZENÝCH_
STROMOV, AK_JE_TO_LEGÁLNE. Z_TOHO_JEDEN_MOŽE_BYŤ_OVOCNÝ..pdf

NA_ÚROVNI_ORBITÁLOV_NAKRESLITE_MOLEKULU_ÚSEKU_DNA_OBSAHUJÚCU_ASPOŇ
2_ZODPOVEDAJÚCE_BÁZY.pdf

NAKRESLITE_ČLÁNKONOŽCA.pdf

NAKRESLITE_POTRAVNÝ_REŤAZEC_ĽUBOVOĽNÝCH_LESOV.pdf

NAKRESLITE_STAVOVCA.pdf

POKÚSTE_SA_VYTVORIŤ_SCHÉMU_POTRAVNEJ_PYRAMÍDY_V_ĽUBOVOĽNOM_VYHYNUTOM
EKOSYSTÉME_A_URČIŤ_VŠETKY_VZŤAHY_MEDZI_ORGANIZMAMI.pdf

POMOCOU_FOTOAPARÁTU_ZOSNÍMAJTE_FARBY PRÍP._SPEKTRUM SLNKA_A OBLOHY.
POZORUJTE AKO_SA_SPEKTRUM_MENÍ_POČAS_DŇA..pdf

SPOLOČNE_NAVŠTÍVTE_ĽUBOVOĽNÉ MIESTO.pdf

URČITE_STE_VO_SVOJOM_ŽIVOTE_UŽ_UROBILI_FOTOGRAFIE_ĽUBOVOĽNÉHO_
PRÍRODNÉHO_MOTÍVU. POŠLITE_TÚ_FOTOGRAFIU, KTORÚ_POVAŽUJETE_ZA_
NAJLEPŠIU..pdf

VYFOTOGRAFUJTE_SVETELNÝ ATMOSFERICKÝ JAV.pdf

VYROBTE_MODEL_ĽUBOVOĽNÉHO_HMYZU_A_POŠLITE_FOTOGRAFIU AKO_MODEL_
VZNIKAL.pdf

VYTVORTE_ČASOZBERNE_VIDEO_ROZVÍJAJÚCEJ_SA_RASTLINY_A_OPÍŠTE_JEJ_
POHYB_INICIOVANÝ_SVETLOM..pdf

Prírodné vedy

AKO_PREBIEHA_PRECHOD_OD_KOMPLEXNOSTI_K_ORGANIZOVANOSTI_ALEBO_
NAOPAK.pdf

AKO_SA_PRÍRODA_SÚŠE_MENILA.pdf

AKO_SI_MÁM_PREDSTAVIŤ_SAMOORGANIZÁCIU__RESP._AUTOKATALÝZU.pdf

AKÝ_JE_ROZDIEL_MEDZI_NOMENKLATÚROU__TAXONÓMIOU_A_SYSTEMATIKOU.pdf

AKÝ_JE_ROZDIEL_V_PRENOSE_ENERGIE_NA_PÚŠTI_A_PRIĽAHLOM_DAŽĎOVOM_
PRALESE.pdf

AKÝ_MATEMATICKY_APARÁT_A_AKÉ_ROZHRANIE_SA_POUŽÍVA_NA_ANALÝZU_ĽADOVÉHO_
HOKEJA_UVEĎTE_ĽUBOVOľNÝ_PRÍKLAD_VÝPOČTU.pdf

ČÍM_SA_PRINCIPIÁLNE_LÍŠI_EVOLÚCIA.pdf

ČO_SPÁJA_ĽUDÍ__KRTKOPOTKANOV__TERMITOV_A_VČELY_KTO_VSETKO_EŠTE_PATRÍ_
K_NIM_SKUPIN_JE_18._pdf

ČO_VŠETKO_ZAHŔŇATE_POD_POJEM_EVOLÚCIA.pdf

KTORÁ_PRÍRODNÁ_LÁTKA_A_AKÉHO_PVODU_VYKAZUJE_ZNÁMKY_KVAZIKRYŠTÁLOV
A_Z_KTOREJ_KULTÚRY_POCHÁDZA_KONCEPT_„KVAZISYMETRIE”.pdf

KTORÉ_FYZICKÉ_PARAMETRE_MÁ_ČLOVEK_LEPŠIE_AKO_KTORÝKOĽVEK_INÝ_ŽIVOCÍCH_A_
PREČO.pdf

POKÚSTE_SA_VYPOČíTAT__KOľKO_ENERGIE_STE_MINULI_NA_VYPRACOVANIE_TEJTO_
KONKRÉTNEJ_OTÁZKY__KOĽKO_SPOTREBUJE_MOZOG_A_SUMA_.pdf

PREDSTAVTE_SI__ŽE_OBJAVÍTE_NOVÚ_ČEĽAĎ__NOVÝ_ROD_AJ_DRUH_ŠVÁBA._
VYMYSLITE_MU_MENO_A_NEZABUDNITE__ŽE_ZA_VEDECKÝM_NÁZVOM_NASLEDUJÚ.pdf

SKÚSTE_MNE__PREDSEDOVI_KOMISIE__VYSVETLIŤ__AKO_VZNIKLA_KAUZALITA.__
PRÍČINNOSŤ_PREDSA_NEMOHLA_VZNIKNÚŤ__TEN_VZNIK_UŽ_BY_PREDSA.pdf

SKÚSTE_VYTVORIŤ_JEDNODUCHÝ_PROFIL_CHARLESA_DARWINA.pdf

UVEDTE_TYPY_SYMETRIE_V_ŽIVÝCH_SYSTÉMOCH_A_UVEĎTE__S_ČÍM_SÚVISIA__RESP._
AKO_SA_LÍŠIA.pdf

UVEĎTE_ZÁKLADNÉ_TYPY_DEDIČNOSTI_A_UVEĎTE_PRÍKLADY__2___KTORĚ_POVAŽUJE_
ZA_NAJEFEKTÍVNEJŠIE.pdf

VYBERTE_AKÝKOĽVEK_ORGANIZMUS_A_ZASAĎTE_HO_DO_SYSTEMU.pdf

VYMYSLITE_METAFORU_PRE_JANTÁR..pdf

VYPOČÍTAJTE__S_AKOU_PRAVDEPODOBNOSŤOU_BUDE_MAŤ_VÁŠ_POTOMOK_O_50_000_
ROKOV_ZELENÉ_OČI.pdf

 

Spoločnosť

AKO_VZNIKOL_A_AKO_SA_VYVÍJAL_INDIVIDUÁLNY_A_KOLEKTIVNY_ŠPORT.pdf

ČO_MAJÚ_SPOLOČNÉ_POSTUPNOSTI_NEMECKÝCH_A_GRÉCKYCH_FILOZOFOV.pdf

ČO_MAJÚ_SPOLOČNÉ_UNESCO_PAMIATKY.pdf

KTORÉ_UDALOSTI_ČINY_A_OBJAVY_PODĽA_VÁS_ZMENILI_SVET_30_A_PREČO.pdf

PREZENTUJTE_ĽUBOVOĽNÉ_UMELECKÉ_DIELO.pdf

TECHNICKY_ČO_JE_TO_LÁSKA.pdf

UVEĎTE_PODĽA_VÁŠHO_NÁZORU.pdf

UVEĎTE_PORADIE_DESIATICH_NAJOBĽÚBENEJŠÍCH_KNÍH_KAŽDÉHO_Z_VÁS._POKÚSTE_
SA_VYTVORIŤ_PORADIE_DESIATICH_DIEL_KTORÉ_BY_PREFEROVAL_VÁŠ_TÍM_KEBY_BOL_
JEDNOU_OSOBOU.pdf

VOĽNE_PRELOŽTE_VÝZNAM_ĽUBOVOĽNÉHO_VYBRATÉHO_CITÁTU_EKVÁDORSKÉHO_
AUTORA.pdf

Keywords:
projects, Biological Sciences

Areas:
Natural sciences, Technical Sciences, Medical Sciences, Social Sciences

Print