Sympózium o inováciách, technologickej spolupráci a medzinárodného transferu technológií

24. 09. 2015

logo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SRNa Slovensku sa stretli predstavitelia Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy, aby od 21. – 23. septembra 2015 diskutovali o inováciách, technologickej spolupráci a medzinárodnom transfere technológií. Prvý deň podujatia s názvom 2. sympózium o inováciách, technologickej spolupráci a medzinárodného transferu technológií sa uskutočnil ma pôde Centra vedecko‑technických informácií a otvoril ho  minister školstva Juraj Draxler. 

Rokovaní sa zúčastnili predstavitelia Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy  –  Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej Hory, Estónska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Macedónska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenskej republiky, Slovinska a Srbska.
Sympózium, ktorého jednotlivé podujatia sa konali v Bratislave, Trenčine,  Žiline a Nitre, poskytlo príležitosť pre vládnych predstaviteľov, expertov a manažérov v oblasti inovácií, vytvoriť vzájomne prospešné vzťahy a  umožnilo zdieľanie znalostí a ideí. Na sympóziu sa prezentovali prednášky slovenských expertov v oblasti inovácií a technológií a taktiež návštevy spoločností pôsobiacich na Slovensku, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom. Otvorenie sympózia  21. septembra sa mohlo sledovať online na stránke www.cvtisr.sk/symposium,
Hlavnými organizátormi vedeckého sympózia je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií  SR a Slovensko – čínska obchodná komora SINACO, ďalej národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR,  Ministerstvo financií SR, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská akadémia vied a ďalší predstavitelia významných spoločností pôsobiacich na domácom aj zahraničnom trhu.

 Zdroj:

 Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu

Viac informácií nájdete na stránke www.cvtisr.sk/symposium

(MI)

 

Tlač