Vedecká cukráreň: Kométy vo svetle najnovších objavov

02. 09. 2015

Pozývame  žiakov stredných škôl do Bratislavskej vedeckej cukrárne, ktorá sa uskutoční 22. 9. 2015 o 9.00 hod. v priestoroch CVTI SR. V septembrovej cukrárni sa dozviete o najnovších objavoch týkajúcich sa komét. 

baner vedecká cukráreň_september _2015

Podujatie Bratislavská vedecká cukráreň sa uskutoční  22. septembra 2015 o 9.00 hod., v budove Centra vedecko-technických informácií SR. Prednášať na túto tému bude doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Viete prečo astronómovia skúmajú kométy? Prečo sa ich ľudia v minulosti báli a čo o nich vieme dnes? A ako spresnila naše poznatky vesmírna sonda Rosetta, ktorá putuje Slnečnou sústavou s kométou Čurjumov-Gerasimenko? Stručne sa oboznámime s históriou výskumu komét. Predstavíme si najkrajšie kométy 20. a 21. storočia a povieme si, ako ich výskum prispel k našim vedomostiam. Prediskutujeme aj výskum komét na Slovensku.

 Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Vyštudoval astronómiu a geofyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Od ukončenia štúdia pracuje na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici, kde sa venuje výskumu medziplanetárnej hmoty. V rokoch 2001 − 2009 bol riaditeľom Astronomického ústavu SAV. V roku 2001 pomenovala Medzinárodná astronomická únia Asteroid 1999 TE6 menom Svoreň.

Pôvodný projekt Bratislavská vedecká cukráreň vznikol v spolupráci  Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR  a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska. V súčasnosti toto podujatie realizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR samostatne.
Organizátor realizuje stretnutie žiakov a študentov s odborníkom raz mesačne v dopoludňajších hodinách v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na 2. poschodí.

Pozvánka

Spracovala: Mária Izakovičová

 

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky

Tlač