Žilinská univerzita prinesie na Noc výskumníkov 2015 humanoidného robota aj elektromobil

23. 09. 2015

logo Žilinskej univerzity v ŽilineFestival vedy – Európska noc výskumníkov sa tento rok koná v piatok 25. septembra 2015 v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v Tatranskej Lomnici. Svoje exponáty na podujatí opäť predstavia aj vedci a výskumníci zo Žilinskej univerzity. Žilinská Noc výskumníkov bude prebiehať na tradičnom mieste, v priestoroch nákupného centra Aupark Shopping Center od 9.00 do 21.00 hod. Oficiálne otvorenie Festivalu vedy sa uskutoční o 10.00 hod.

banner k Noci výskumníkov 2015

Univerzitné elektromobily, modely vysvetľujúce princípy premeny obnoviteľných zdrojov energie na užitočnú energiu či kolesové a kráčajúce mobilné roboty –  to je len časť z ukážok experimentov a exponátov univerzitných vedcov.

Predvedú tiež jedinečné spojenie reálnych robotov a animovanej reality, meranie signálov ľudského tela, počítačové modelovanie experimentov s bunkami či prezentáciu odevných výrobkov s vysokým obsahom škodlivých a nebezpečných chemických látok. Na Noci výskumníkov nebude chýbať prezentácia projektu solárneho automobilu, ktorý sa chystá na náročnú medzinárodnú súťaž s trasou naprieč Austráliou.

Návštevníci žilinskej Noci výskumníkov sa tiež dozvedia ako funguje ľudský mozog, aké vybavenie používajú pri špecializovaných zásahoch jednotky hasičského a záchranného zboru, či ako sa skenuje územie z lietadla.  V stánku Univerzitného vedeckého parku sa milovníkom vedy predvedie humanoidný robot  Nao, ktorý dokáže chodiť, zdvíhať zo zeme predmety a naučí sa aj tancovať. Je hviezdou vo vzdelávaní vo viac ako 70-tich krajinách sveta. „Prínosom bude určite dozvedieť sa ako sa naučiť cudzí jazyk prostredníctvom hry, ale aj to ako vyzerá virtuálny svet pomocou 3D skenera. Záujemcovia si budú môcť otestovať svoju odvahu pracovať s bleskami,“ dopĺňa program obľúbeného podujatia Ing. Helena Vráblová, vedúca Oddelenia pre vedu a výskum na Žilinskej univerzite.

Celodenná prehliadka najnovších výsledkov slovenskej vedy a výskumu bude doplnená sprievodným programom na pódiu, spolu s prednáškami, zábavnými vedeckými kvízmi a súťažami. Prednášky návštevníkom bližšie predstavia humanoidného robota, objasnia čo majú spoločné hojdačka a most, či ako sa dostať na študijný a výskumný pobyt v zahraničí.

Príďte objaviť budúcnosť prostredníctvom vedy!

 

Bližšie informácie o programe nájdete na:           

http://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-zilina/aupark-shopping-park.htm

Prehľad stánkov

 

Bližšie informácie o podujatí Noc výskumníkov

Monika Petraninová

lokálna koordinátorka Noci výskumníkov v Žiline

E-mail: petraninova@sovva.sk

Žilinská univerzita v Žiline je moderná vysoká škola univerzitného typu s bohatou tradíciou. Na siedmich fakultách (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva a Fakulta humanitných vied) aktuálne vzdeláva takmer 9 000 študentov spolu v 231 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Na Žilinskej univerzite v Žiline úspešne ukončilo štúdium doteraz viac ako 70 000 absolventov, z toho 2 000 zahraničných. Na univerzite pôsobí viac ako 1 500 zamestnancov, z toho 650 vysokoškolských učiteľov. Svojou viac ako šesťdesiatročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore, a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou a zahraničnou aktivitou. 

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač