Zuzana Kukelová – víťazka prestížnej ceny Cor Baayen Award za rok 2015

11. 09. 2015

logo Európskej komisieZuzana Kukelová je víťazkou  prestížnej ceny Cor Baayen Award za rok 2015. Zuzana je mladá vedkyňa pôsobiaca v oblasti počítačových vied a aplikovanej matematiky, kde dosahuje vynikajúce výsledky.

Vo svojej práci spája abstraktné matematické výsledky z algebrickej geometrie na riešenie technických aplikácii. (Algebrická geometria – starší výraz algebraická geometria je matematická disciplína, ktorá využíva metódy abstraktnej algebry na riešenie geometrických problémov. Je jednou zo základných oblastí modernej matematiky a súvisí s veľkým množstvom matematických disciplín, napríklad s komplexnou analýzou, topológiou, či teóriou čísel – poznámka redaktora).

Táto oblasť patrí medzi  veľmi dôležité pre celú spoločnosť. Zuzanin prínos z tejto abstraktnej matematickej oblasti na riešenie technických aplikácií je, že ponúka celý rad vynikajúcich matematických riešení, ktoré sú potrebné k rozvoju výpočtovej techniky pre aplikácie, ako sú 3D mapy a vyhľadávanie obrázkov v Googli.

Vo svojej diplomovej práci, ktorú obhájila v roku 2013 na Fakulte elektrotechniky na Českom vysokom učení technickom v Prahe, Zuzana ukázala, ako sú algebrické techniky vzájomne prepojené a ako môžu byť efektívne využívané k riešeniu praktických problémov. Jej práce boli prínosom pri riešení mnohých dôležitých praktických problémov napríklad v kalibrácii kamier a 3D rekonštrukcie zo snímok.
Za najlepšiu diplomovú prácu za rok 2014 jej  udelila Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku cenu Antonína Svobodu.
Počas svojej krátkej kariéry Zuzana už prezentovala svoje práce na mnohých významných vedeckých konferenciách a publikovala aj v odborných časopisoch týkajúcich sa oblasti – Computer Vision.

Zuzana absolvovala odbor počítačových vied na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát získala v Prahe na ČVÚT, Fakulta elektrotechniky –  oblasť Computer Vision. V súčasnosti  pôsobí v spoločnosti Microsoft Research Cambridge vo Veľkej Británii.

Zdroj: CORDIS

Preložila a spracovala: M. Izakovičová

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač