Fotogaléria

Odborný seminár v Žiline Tvoja budúcnosť v strojárstve

Na pôde Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline, v aule DATALAN, konal sa dňa 15. novembra 2016 odborný seminár na tému Tvoja budúcnosť v strojárstve. Iniciátorom seminára a partnerom podujatia bola spoločnosť KINEX BEARINGS, a. s., ktorá si v tomto roku pripomína 110. výročie založenia. Odborným garantom podujatia bola Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so školami zo Žilinského samosprávneho kraja.

Slávnostné udeľovanie cien za vedu a techniku 2016

Slávnostné udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky v rámci Týždňa vedy a techniky 2016 sa uskutočnilo na galavečere dňa 10. 11. 2016 v priestoroch Incheba Expo Bratislava.

Trinásty ročník TVT bol slávnostné otvorený

Slávnostné otvorenie trinásteho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT), sa uskutočnilo v pondelok 7. novembra 2016 o 9.00 hod. v Zážitkovom centre vedy Aurelium na Bojnickej 3 v Bratislave. Tento rok bolo otvorenie o to výnimočnejšie, že v rámci neho prvýkrát verejnosti oficiálne bolo predstavené a otvorené nové Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Predstavujeme šiesty ročník Startup Awards

STARTUP AWARDS 2016 bolo historicky najväčšie a najvýznamnejšie startupové podujatie na Slovensku, ktorého cieľom bolo vyzdvihnúť inovačný potenciál na Slovensku, sprostredkovať skúsenosti globálne úspešných podnikateľov slovenskej startupovej komunite a oceniť perspektívne slovenské technologické firmy.

Digitálne zručnosti rozhodujú – konferencia e-Skills for Jobs 2016

Na Slovensku máme tú česť hostiť vrcholné podujatie kampane eSkills for Jobs: Európa v digitálnej ére – kde digitálne zručnosti rozhodujú.

Súčasný transfer technológií na Slovensku

Súčasný transfer technológií na slovenských verejných akademických inštitúciách začínal s takmer  nulovým portfóliom. Podpora inovatívnych projektov slovenských vedeckých pracovníkov v podobe napríklad patentových prihlášok vo vlastníctve akademických inštitúcií sa dnes ráta približne na stovky. Tento rastúci trend je vďaka aktívnemu prístupu akademického prostredia a výskumných pracovísk k procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho následnej komercializácie. Podstatne ho ovplyvnila aj systematická podpora na národnej úrovni, ktorá funguje už takmer tri roky.  

Celoeurópska iniciatíva a projekt Researchers´s night

Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, v časti – Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.

Talent ako budúcnosť Európy (2)

Dvojdňová Medzinárodná konferencia o podpore a rozvoji talentu, ktorá sa konala v dňoch 12. a 13. septembra 2016 v Bratislave, v priestoroch hotela Double Tree By Hilton, počas druhého dňa pokračovala vystúpeniami v niekoľkých sekciách. 

Talent ako budúcnosť Európy (1)

V rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie koná sa v dňoch  12. –  13. septembra 2016 v Bratislave, v priestoroch hotela Double Tree By Hilton, medzinárodná konferencia o podpore a rozvoji talentu, jedno z kľúčových podujatí v oblasti vzdelávania. Organizátorom konferencie je Centrum vedecko-technických informácií SR, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>