Fotogaléria

Tretí ročník Jarnej školy doktorandov UPJŠ v Košiciach je ukončený

Jarná škola doktorandov (JŠD) UPJŠ v Košiciach pomáha zvýšiť kvalitu prípravy študentov doktorandského štúdia v spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vedách, matematike a informatike. Na podujatí zazneli aj odborné prednášky univerzitných pedagógov. Doktorandi tak mali jedinečnú možnosť získať informácie aj z iného uhla pohľadu a zároveň dostali možnosť oboznámiť sa so súčasnými svetovými trendmi v daných oblastiach.

Medzinárodný vedecký seminár – Vybrané riziká vývoja svetovej ekonomiky

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied pripravil medzinárodný vedecký seminár – Vybrané riziká svetovej ekonomiky, ktorý sa uskutočnil 1. júna 2016 v Malom kongresovom centre SAV  v Bratislave. Seminár sa stretol s veľkým ohlasom.

Generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry prednášal na STU

Dňa 5. mája 2016 privítal generálneho riaditeľa Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Johanna-Dietricha Wörnera, ako aj ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana na pôde Slovenskej technickej univerzity rektor Robert Redhammer. Slovensko sa stalo „spolupracujúcim štátom“ ESA.  Naši vedci sa tak môžu intenzívnejšie zapájať do výskumných projektov ESA. STU má už dva „vesmírne“ projekty.

Nové vedecké špičkové pracovisko Trenčianskej univerzity

Na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, patriacej pod Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, bolo slávnostne otvorené nové vedecké špičkové pracovisko, ktoré tejto technickej fakulte otvára ďalšie možnosti spolupráce so zahraničnými priemyselnými a akademickými partnermi.

Súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku na rok 2016

Po úspešných ohlasoch z minuloročnej súťaže Centrum vedecko-technických informácií SR opäť vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na  Slovensku na rok 2016.

Dnes vyvíjame vašu budúcnosť

Vedecký park Univerzity Komenského bol slávnostne otvorený 26. 2. 2016 s mottom: Dnes vyvíjame vašu budúcnosť.

Polymérne mikrokapsuly a liečba cukrovky

Hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE v CVTI SR v Bratislave dňa 25. 2. 2016 bol Ing. Igor Lacík, DrSc., riaditeľ Ústavu polymérov SAV, laureát Krištáľového krídla 2015 v kategórii Medicína a veda.

Voda nad zlato. Novodobá rozprávka alebo realita?

V priestoroch CVTI SR sa uskutočnila 16. februára 2016 pravidelná prednáška pre mladých študentov stredných škôl pod názvom Bratislavská vedecká cukráreň.  Prednášajúcou bola Ing. Yvetta Velísková, PhD., z Ústavu hydrológie SAV, kde momentálne zastáva funkciu vedúcej oddelenia hydrológie povrchových vôd.

Ľudská agresivita z pohľadu forenznej psychológie

Hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE dňa 28. 1. 2016 bol významný slovenský klinický a forenzný psychológ a psychoterapeut prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., ktorý patrí k významným osobnostiam klinicko-psychologickej a psychiatrickej scény a uznávaným súdnym znalcom. Pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>