Fotogaléria

Aby liek mohol prísť k nám, musí prejsť dlhou cestou

Dňa 26. januára 2016 sme privítali na pôde CVTI SR v Bratislavskej vedeckej cukrárni RNDr. Magdalénu Májekovú, PhD., z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Téma prednášky sa týkala vzniku liečiv.

Podpora duálneho vzdelávania, aby každý absolvent mal uplatnenie

Bratislava, 18. januára 2016 – Zamestnávatelia združení v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu vstupujú do nového roka s aktualizovanými počtami podnikov po certifikácii, ktoré sú spôsobilé poskytovať praktické vyučovanie v rámci systému duálneho vzdelávania na šk. rok 2016/2017.

Tuky nielen na vianočnom stole

Hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE – Vianočný špeciál dňa 16. 12. 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR bol uznávaný chemik prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Ústavu biotechnológie a potravinárstva STU v Bratislave.

Klimatické zmeny vo svete

Posledná tohtoročná prednáška Bratislavskej vedeckej cukrárne   sa uskutočnila dňa 15. 12. 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR. Obsahom prednášky boli témy: Environmentálne problémy ľudstva v 2. polovici 20. storočia, Klimatická zmena, Aké bolo podnebie v minulosti? Zmena klímy a jej dôsledky (svet, Európa, Slovensko), Očakávané budúce zmeny klímy a Boj proti klimatickej zmene.

Regionálny turnaj FIRST LEGO League v Bratislave

V piatok 11. 12. 2015  sa uskutočnil  v Bratislave v Centre vedecko-technických informácií SR na Patrónke regionálny turnaj FIRST LEGO League (jeden zo 6 regionálnych turnajov FIRST LEGO League na Slovensku).

Ischémia srdca a civilizačné ochorenia

Hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE dňa 26. 11. 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR bola uznávaná fyziologička a patofyziologička MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., vedúca Oddelenia srdcovej fyziológie a patofyziológie Ústavu výskumu srdca SAV.

Festival vedy a techniky AMAVET 2015

V rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnil ďalší ročník tradičného podujatia, tentoraz pod novou strechou – v priestoroch Centra vedy CVTI SR na Bojnickej ulici v Bratislave.

Ako sa v CERN-e vyrába zlato

Na prednáške boli prezentované základné princípy jadrovej fyziky a urýchľovania častíc. Predstavená bola  tiež urýchľovačová infraštruktúra v CERN-e, prvý slovenský experiment IS521. Ten je zameraný na štúdium tvarových vlastností atómových jadier zlata.

Slávnostné otvorenie výstavy Jozef Murgaš ̶ WIRELESS WORLD a odhalenie modelu Murgašovho Tón systému

Pri príležitosti 110. výročia oficiálnej skúšky Murgašovho Tón systému sa v Žiline a Tajove, v piatok 20. 11. 2015, uskutočnili dve podujatia, na ktorých sme si pripomenuli život a dielo jedného z najvýznamnejších slovenských vynálezcov Jozefa Murgaša.


<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>