Fotogaléria

Národná konferencia SCIENTIX 2015

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015, ktorý slávnostne otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler v Centre vedy CVTI SR, konala sa v dňoch 9. a 10. 11. 2015 Národná konferencia SCIENTIX. Pod odbornou záštitou Žilinskej univerzity v Žiline ju zorganizovala Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR.

Minister školstva J. Draxler ocenil prácu novinárov

V stredu 11. novembra 2015 o 13.00 hod. sa v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien víťazom súťaží Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera. V tomto ročníku boli udelené ceny víťazom piatich súťaží, ktoré vyhlásilo Centrum vedecko-technických informácií v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

DNA a jej využitie v prognostike, diagnostike i terapii

Streda s molekulárnou biomedicínou priniesla verejnosti vysvetlenie, prečo sa netreba báť,  ale naopak, tešiť sa z toho, čo dnes vieme urobiť s DNA – od čítania, cez cielené zmeny až po vytvorenie novej DNA. Podujatie sa uskutočnilo v  stredu 11. novembra 2015 ako jedno z podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Otvorenie Festivalu vedy a techniky AMAVET 2015

V pondelok 9. novembra 2015 bol v rámci slávnostného otvorenia Týždňa vedy a techniky (TVT) na Slovensku, ktoré sa konalo za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera, otvorený aj Festival vedy a techniky AMAVET. Hlavným organizátorom festivalu je Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Spoluorganizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 

Minister školstva J. Draxler slávnostne otvoril Týždeň vedy a techniky 2015

Dnes – 9. novembra 2015 o 9.00 hod. – bol v Bratislave otvorený Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015. Hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. V tomto roku sa koná Týždeň vedy a techniky (TVT) už dvanásty raz a je venovaný svetlu – pri príležitosti Medzinárodného roku svetla. Slávnostné otvorenie TVT 2015 sa prvý raz konalo v Centre vedy CVTI SR na Bojnickej ulici č. 3 v Bratislave.

Výstava Veda netradične priniesla zaujímavé exponáty

Množstvo zaujímavých exponátov a exhibícií zo sveta vedy a techniky bolo obsahom interaktívnej výstavy o vede a technike Veda netradične. Výstava sa ako jedno z podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015  uskutočnila v dňoch 9. a 10. novembra 2015 v priestoroch Centra vedy na Bojnickej 3 v Bratislave, v čase od 9.00 do 18.00 hod.

Polymérne nanokompozity a ich aplikácie

Hosťom vedeckej kaviarne dňa 29. 10. 2015 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR bola uznávaná chemička a odborníčka na polymérne materiály Ing. Mária Omastová, DrSc., z Ústavu polymérov SAV v Bratislave. Veda v CENTRE, ktorú pravidelne mesačne organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, bola v októbri zameraná na tému: Polymérne nanokompozity a ich aplikácie.

Nepôvodné rastliny Slovenska

Tému Nepôvodne rastliny Slovenska  priblížil  vo svojej prednáške v Bratislavskej vedeckej cukrárni hosť,  RNDr. Pavol Mereďa, PhD., ktorý vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor biológia, špecializácia botanika. Od roku 2003 pracuje v Botanickom ústave SAV v Bratislave,  kde sa stal v roku 2012 vedúcim Oddelenia taxonómie vyšších rastlín. Podujatie sa uskutočnilo dňa  20. 10. 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR.

Študentský kongres o fotonike zaujal žiakov i pedagógov

V dňoch 14. a 15. októbra 2015 sa v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave uskutočnil Študentský kongres o fotonike 2015, ktorý zorganizovalo Medzinárodné laserové centrum. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera.


<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>