Fotogaléria

CVTI SR: Cena za transfer technológií na Slovensku 2015

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vyhlásilo v tomto roku 3. ročník súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2015. Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené 7. októbra 2015 v CVTI SR v rámci Konferencie NITT SK 2015 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Ocenení si prevzali ceny v troch kategóriách.

Je Ľudovít Štúr aktuálny aj v súčasnosti?

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave sa 24. 9. 2015 konalo ďalšie stretnutie verejnosti s vedcom vo vedeckej kaviarni. Hosťom Vedy v CENTRE bol historik prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vystúpil na tému: Je Ľudovít Štúr aktuálny aj v súčasnosti? 

Európska noc výskumníkov 2015 v bratislavskej Starej tržnici

Aj tento rok sa posledný  piatok  v mesiaci t. j. 25. 9. v bratislavskej Starej tržnici uskutočnil 9. ročník Európskej noci výskumníkov. Ústrednou témou tohtoročného podujatia bolo motto Veda je budúcnosť Slovenska, o ktorom diskutovali slovenskí vedci a odborníci v spojení s témami ako doprava, priemysel,  práca, komunikácia, zdravie a medicína, bezpečné potraviny, životné prostredie a človek v budúcnosti.

Kométy vo svetle najnovších objavov

Obšírnu tému – Kométy vo svetle najnovších objavov – priblížil  vo svojej prednáške v Bratislavskej vedeckej cukrárni  ten najpovolanejší  – hosť z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Podujatie sa uskutočnilo dňa 22. 9. 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR.

Slovenskí študenti uspeli na astronomickej a astrofyzikálnej olympiáde v Indonézii

S dvoma striebornými medailami a jedným čestným uznaním sa z  Medzinárodnej astronomickej a astrofyzikálnej  olympiády (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA) v Indonézii vrátila výprava slovenských astronomických nádejí. Podľa dosiahnutého výsledku, Slovenská republika bola v oficiálnom rebríčku úspešnosti najlepšou európskou krajinou a celosvetovo sa umiestnila na 8. mieste.

Testovanie a rozvoj disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností

Rýchlosť reakcie je v mnohých športoch dôležitým predpokladom úspešnosti. Nemenej dôležitá je aj rýchlosť pohybu. Tieto schopnosti do značnej miery závisia od genotypových predpokladov. Tréningom ich možno zvýšiť len o 10 až 25 %. Rozvíjajú sa jednak samostatne alebo komplexne, s čím sa v športovej praxi stretávame častejšie. V tom prípade hovoríme o disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopnostiach. Pozostávajú zo senzorickej, rozhodovacej a motorickej zložky.

Nová oceľ – ľahšie a bezpečnejšie autá

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR zorganizovalo dňa 16. 7. 2015 (vo štvrtok) o 17.00 hod. vedeckú kaviareň pod názvom Veda v CENTRE – Letný špeciál. Hosťom tohto stretnutia verejnosti s osobnosťou vedy   techniky bol   mladý úspešný slovenský vedec Dr. Ing. Daniel Križan, uznávaný odborník na materiálové inžinierstvo, vedúci výskumného tímu pre vývoj vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel v oceliarskej spoločnosti voestalpine Steel Division GmbH v Linzi, v Rakúsku.

Kvalita a bezpečnosť potravín

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave sa dňa 25. júna 2015 o 17.00 hod. uskutočnilo ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky vo vedeckej kaviarni. Hosťom Vedy v CENTRE bol slovenský vedec, molekulárny biológ a uznávaný odborník na biologickú bezpečnosť, kvalitu a bezpečnosť potravín doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC (Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra) v Bratislave a  vysokoškolský pedagóg na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Doc. Peter Siekel vystúpil na tému Bezpečné a kvalitné potraviny.

Ceny SAV 2015 Smolenice

Ceny Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach každoročne pripomínajú výročie  jej založenia. Odovzdávanie najvýznamnejších vedeckých ocenení na Slovensku sa uskutočnilo 29. júna 2015 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.


<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>