o VK

05. 09. 2014

Slovo na úvod

Kaleidoskop je optická hračka so zrkadlami, ktoré mnohonásobne odrážajú farebné sklíčka v pestrom súmernom obrazci, meniacom sa pri otáčaní. Vytvárajú pestrý sled výjavov.

Kaleidoskop hneď po svojom vynájdení bol veľmi obľúbenou hračkou a je ňou až doteraz. Patent, ktorý si v roku 1817 jeho vynálezca – škótsky fyzik Sir David Brewster prihlásil, mu veľa nevyniesol, pretože prístroj si mohol pre jeho jednoduchosť zhotoviť každý.  Názov mu dal z gréčtiny – kalos (krásny) + eidos (tvar)+ skopein (pozorovať). Napriek jeho bohatej vedeckej práci v oblasti refrakcie, absorpcie, interferencie a polarizácie svetla zostal pre širokú verejnosť známy práve ako objaviteľ kaleidoskopu.

V súčasnosti sa slovo kaleidoskop používa i v prenesenom význame a označuje rýchle striedanie niečoho, pestrú zmes pojmov, udalostí, dojmov a podobne.

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR má ambíciu priniesť užívateľom internetu ešte jeden kaleidoskop. Vedecký. Taký, ktorý by ako farebné sklíčka kaleidoskopu odzrkadľoval  slovenskú vedu, prinášal pestré informácie o dianí na našej vedeckej scéne a šíril ich medzi internetovou verejnosťou. 

Vedecký kaleidoskop vo forme elektronických novín vytvára informačný priestor pre všetkých, ktorých zaujíma svet slovenskej vedy a techniky, jej propagácia a popularizácia. Vytvára priestor pre Vás.

Nahliadnite preto do nášho spoločného kaleidoskopu a vnímajte krásu farieb  a rôznorodosti vedeckého diania na Slovensku.

Za Vašu čitateľskú priazeň ďakuje

redakcia

  

 

Tlač