Redakcia

05. 09. 2014

Názov: Vedecký kaleidoskop
          
   e-noviny NCP VaT


ISSN  1337-7426
 

Vydavateľ:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Adresa vydavateľa: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1


Elektronická adresa: http://www.vedeckykaleidoskop.cvtisr.sk  


Ročník: jedenásty
Aktualizácia: nepravidelne

Mgr. Mária Izakovičová
zodpovedná redaktorka, preklady, jazyková úprava

Tel.: 02/69253 130, e-mail: maria.izakovicova@cvtisr.sk

PhDr. Marta Bartošovičová
redaktorka, jazyková úprava

Tel.: 02/69253 130 , e-mail: marta.bartosovicova@cvtisr.sk

Mgr. Zuzana Vetrecin Čeplíková
vedúca Odboru elektronických médií a multimédií

Tel: 02/69253 134, e-mail: zuzana.ceplikova@cvtisr.sk

Tlač